2016 blev Merkur Andelskasses bedste år nogensinde

Merkur Andelskasses årsresultat for 2016 blev et overskud på 20,2 mio. kr. mod sidste års 7,8 mio. kr. Udlånet vokser, og vi fik rekordstor tilgang af ny andelskapital med 47,4 mio.kr. Resultatet forrenter andelskapitalen med godt 7 %.

2016 blev et gennembrudsår for Merkur Andelskasse. Tilgangen af ny andelskapital satte rekord med 47,4 mio. kr. Heraf er 27,4 mio. kr. kapitaltegninger fra Merkurs kunder. Det tal har aldrig været højere, og vi ser det som tillid og opbakning til vores kundeejede andelskasse.

Nye og eksisterende kunder betroede Merkur nye midler for 564 mio. kr., der er fordelt mellem øget indlån og ansvarlige investeringer. Udlånet voksede med 245 mio.kr., og vi har dermed fået gang i udlånsvæksten efter nogle år med svag vækst. 

Udlånsvækst er afgørende for, at Merkur kan udnytte det store indlånsoverskud og anvende kundernes indskudte midler til at gavne samfundets udvikling. Nederst på siden kan du læse eksempler på, nogle af de virksomheder, som vi har lånefinansieret i 2016.

Fortsat kundetilstrømning og rekordmange andelshavere

I 2016 kunne Merkur byde 3.543 nye kunder velkommen og nåede ved årets udgang op på 28.464 kunder. Det er en vækst på 8,3 % fra 2015.
Med 587 nye andelshavere nåede vi 6.067 andelshavere, der næsten alle er kunder i Merkur.

Andelene er fundamentet for Merkur og en forudsætning for at øge udlånet til bæredygtige og ansvarlige virksomheder samt projekter. At vores kunder bakker op om Merkur er i det hele taget forudsætningen for, at et kundeejet pengeinstitut kan eksistere og udgøre et alternativ i den danske bankverden.

Villum Fonden har investeret i andele for 20 mio.kr.

Tilbage i april investerede VILLUM FONDEN i andele i Merkur Andelskasse. Det muliggør et fremtidigt merudlån fra Merkur på godt 120 mio.kr. til virksomheder, iværksættere eller organisationer der arbejder inden for f. eks. miljø, økologi og socialsektoren.

VILLUM FONDEN ser investeringen i Merkur Andelskasse som en Impact Investment, og det er en del af fondens stigende fokus på området.

Du finder Merkurs årsrapporter her

Eksempler på projekter finansieret af Merkur i 2016

Solstrøm til Silkeborg
Med finansiering fra Merkur har Pure & Better Energy i 2016 opført tre solcelleparker ved Fårvang ved Silkeborg. Solcellerne, der kan levere strøm til 2.500 husstande, blev koblet på elnettet i slutningen af 2016.
De ligger på et erhvervsareal svarende til 22 fodboldbaner.
”De store solcelleparker i Danmark er lønsomme på grund af den hastige teknologiske udvikling og en skarp projektoptimering. Solcellerne bliver bedre og bedre samtidig med, at prisen er faldet. Pure & Better Energy tror på, at den grønne energi fra solceller kan klare sig på rene markedsvilkår her i Danmark i løbet af kun 5-10 år”, siger Michael Vater fra Pure & Better Energy til Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Starten på et visionært økosamfund
2016 blev også året, hvor første spadestik blev taget til Permatopia. Økosamfundet nær København vil være selvforsynende med økologisk mad og fossilfri energiforsyning.

Merkur er med til at finansiere opførslen af økosamfundet, som udover 90 leje-, ejer- og andelsboliger indeholder Permatopias egen vindmølle, pilerensningsanlæg, dele-elbilordning, dyrkningscirkler og meget andet.
Permatopia er et moderne, selvforsynende og bæredygtigt bolig- og landbrugsfællesskab, der kommer til at huse omtrent 200 mennesker og forøge Karises indbyggertal med cirka 10 %. Boligerne forventes klar til indflytning sidst i 2017.

Penge gør ikke noget af sig selv. De er et redskab. Og det er dig, der bestemmer, hvordan pengene skal arbejde, mens de står på kontoen.

Læs om alle vores udlån på
minepengegørgavn.dk