Bankliste bidrager ikke med ny viden

Merkurs økonomi er sund og inde i en positiv udvikling. Siden 2013 har vi år for år haft større overskud, forbedret solvens og faldende nedskrivninger. Man kunne ellers få det modsatte indtryk hvis man læser Konsulentvirksomheden Bankresearchs rangordning af bankerne, som har fået omtale i flere medier den 3. maj.

Bankresearch

Bankresearchs liste tager udgangspunkt i udvalgte tal fra årsrapporterne, der ganges op med forskellige faktorer, således at hver bank kan repræsenteres af et tal. I denne liste ligger Merkur som nummer 61 ud af 67 banker. Det er manden bag - Nicholas Rohde – der selv har defineret, hvilke tal der tages udgangspunkt i. Vælger man andre nøgletal eller vægte, får man således et andet resultat.


Visse nøgletal overvægtes

Merkurs indtjeningsmål sigter mod et rimeligt og stabilt overskud, som andelshaverne er tilfredse med, og ikke mod størst muligt overskud. Da Bankreseach vægter indtjening højt, dels ved at give en række indtjeningsnøgletal en høj vægt, dels ved at have flere nøgletal, der reelt siger det samme, vil vi i realiteten aldrig kunne ligge højt i denne model, uden at bryde med vores egen forretningsmodel.

Andre nøgletal mindre relevante for Merkur

To nøgletal går alene på pengeinstituttets størrelse og vil dermed automatisk give en ringere placering for et mindre pengeinstitut. Et nøgletal for landbrugseksponering kan naturligvis ikke opfange, at Merkur kun har engagementer med økologiske landmænd, som har en helt anderledes god økonomi og positive fremtidsudsigter end mange konventionelle landmænd.

Endelig ligger Merkur meget fint inden for rammerne af Finanstilsynets tilsynsdiamant, der måler på 5 centrale risikoparametre i bankerne. Det er Finanstilsynet, der har det overordnede tilsyn med den finansielle sektor. Likviditetsoverdækningen er på 280%, og dermed meget stor.
Vi mener derfor ikke, at listen giver et fyldestgørende billede af Merkur eller en række andre banker for den sags skyld. Listen og de præmisser den bygger på, er desværre med til at indsnævre definitionen af hvad en god og sund bank er, og derfor kan vi ikke lade være med at ærgre os over, at den får så megen ukritisk opmærksomhed år efter år

Du er som altid velkommen til at kontakte Merkur, hvis du har spørgsmål. Du kan kontakte din rådgiver eller skrive direkte til Merkurs administrerende direktør Lars Pehrson på lp@merkur.dk