Checken forsvinder med udgangen af år 2016

Brugen af check har de seneste år været markant faldende i takt med, at der er kommet nye effektive elektroniske alternativer til checken. Antallet af udstedte checks er faldet fra over 200 mio. i 80’erne til cirka 1 mio. i første halvår af 2015.

Den digitale udvikling, modernisering og udbredelse af betalingskort og nye betalingsformer, som eksempelvis Swipp og MobilePay, betyder, at der er en række effektive alternativer til check.

Hovedparten af de kunder, der i dag anvender checks er større erhvervskunder. Her kan brug af checks blandt andet erstattes af mere effektive elektroniske alternativer som konto-til-konto overførsler eller tilbagebetalinger via Betalingsservice.

Bankerne har på den baggrund i fællesskab truffet en beslutning om at ophæve checksamarbejdet. For at sikre brugere af check god tid til at finde alternativer ophører checksamarbejdet først med udgangen af 2016. Hvilket betyder at det efter den 31.12 2016 ikke længere er muligt at udstede eller indløse en check.

Ophævelsen af samarbejdet betyder, at de enkelte banker ikke længere er forpligtet til at indløse check udstedt af andre banker.

Har du spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte din afdeling.