Ekstraordinær generalforsamling i Triodos investeringsfonde (SICAV I)

Triodos Sustainable Bond Fund, Triodos Sustainable Equity Fund, Triodos Sustainable Mixed Fund og Triodos Sustainable Pioneer Fund – til sammen kaldet Triodos SICAV I – afholder ekstraordinær generalforsamling den 2. marts 2018 i Luxembourg.

Hvis du har investeret i værdipapirer i en af ovenstående fonde indkaldes du hermed til generalforsamlingen. Nederst på siden finder du, de relevante dokumenter fra Triodos Investment Management. Vi gør opmærksom på, at dokumenterne er på engelsk. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes, fordi Triodos Investment Management ønsker at foretage en række ændringer i prospektet, som skal godkendes af generalforsamlingen.

Efter Merkurs overbevisning er største ændring, at Triodos Investment Management pr. 01.04.2018 erstatter Delta Lloyd Asset Management som investeringsforvalter for de fire Triodos SICAV I-fonde. Det betyder, at Triodos Investment Management fremover bl.a. selv kommer til at stå for både den økonomiske og den etiske screening af de virksomheder, fondene investerer i. Herudover er der primært tale om præciseringer og øvrige ændringer uden stor betydning.

Du har mulighed for at sende en fuldmagt (proxy), hvis du af gode grunde ikke deltager i generalforsamlingen.

Har du lyst til at benytte dig af fuldmagten, skal blanketten udfyldes og dernæst sendes til Merkur. Du kan vælge at scanne fuldmagten og sende den pr. mail* til investering@merkur.dk eller du kan sende den med post til:

Merkur Andelskasse
Bispensgade 16, 1.
9000 Aalborg
Att. Investering

Fuldmagten skal være Merkur i hænde senest den 26. februar 2018. Merkur vil derefter videreformidle alle stemmer til Triodos SICAV I.

 *Bemærk venligst at fremsendelse af e-mails med personfølsomme oplysninger, cpr. numre, kontonumre, saldi og lignende sker på eget ansvar.