Få overblik over de nye regler for pension

Regeringens pensionsreform har medført en række ændringer på pensionsområdet. Her kan du få et overblik over de nye pensionsregler, og hvad de kan komme til at betyde for dig.

Nye beløbsgrænser for indbetaling til aldersopsparing

  • Gælder fra 1. januar 2018

Med de nye regler ændrer beløbsgrænserne sig for, hvor meget du kan indbetale på en aldersopsparing. Du må indbetale mere, når du nærmer dig folkepensionsalderen. Har du fem år eller mindre til folkepensionsalderen kan du indbetale 46.000 kr. om året (beløbet stiger gradvist til 51.100 kr. i 2023). Har du mere end fem år til folkepensionsalderen, kan du indbetale 5.100 kr. om året.

Se din folkepensionsalder her.

Aldersopsparing er en særlig ordning på den måde, at den ikke bliver modregnet i folkepensionen, når den bliver udbetalt. Derudover er det i modsætning til ratepension og livrente muligt at få aldersopsparingen udbetalt på én gang, og det kan være en fordel, hvis man gerne vil finansiere et bestemt projekt, tage på en rejse el. lign.

Læs mere om de forskellige pensionsordninger her

Pensionsudbetalingsalder ændres

  • Gælder alle pensionsordninger, der er oprettet fra den 1. januar 2018 og frem

Pensionsudbetalingsalderen er det tidspunkt, hvor du tidligst kan begynde at få udbetalt pension. Pensionsudbetalingsalderen afhænger af, hvornår du er født, og hvornår din pensionsordning er oprettet. De nye regler betyder, at du tidligst kan få din pension udbetalt tre år før folkepensionsalderen, hvis din pensionsordning er oprettet efter den 1. januar 2018. De fleste pensionsordninger, der er oprettet før den 1. januar 2018 kan udbetales fem år før folkepensionsalderen.  

Find din pensionsudbetalingsalder her. 

Ændringer ved udbetaling af pension

  • Gælder fra 1. januar 2018

Kapitalpensioner og aldersopsparinger skal senest være udbetalt 20 år efter pensionsudbetalingsalderen.

Udbetalingsperioden for ratepension forlænges fra 25 til 30 år. Det vil sige, at du kan vælge at få ratepensionen udbetalt over en længere periode – helt op til 30 år. 

Nyt skattefradrag

  • Forventes at blive indført gradvist frem mod 2020

Indbetalinger til ratepension og livrente er allerede fradragsberettigede, men med de nye regler, kommer der et ekstra fradrag til alle, som sparer op til pension. Har du mere end 15 år til folkepensionsalderen er fradraget på 12 % af de samlede, årlige indbetalinger til pensionsopsparing inkl. ATP. Har du mindre en 15 år til folkepensionsalderen kommer fradraget op på 32 %. Fradraget kan maksimalt være på 70.000 kr.  

Det nye fradrag er en del af en skatteaftale, der indfases gradvist frem til 2020.  

Ændret grundlag for beskæftigelsesfradrag

  • Forventes at blive indført gradvist frem mod 2020

I dag beregnes beskæftigelsesfradraget af lønnen minus pension, men fremover vil pensionsindbetalinger tælle med i beregningen af beskæftigelsesfradraget. Det betyder, at det vil blive nemmere for de lavestlønnede at opnå fuldt beskæftigelsesfradrag.

Pension og investering i Merkur

Vores dygtige rådgivere står altid til rådighed, hvis du har brug for rådgivning omkring din pension eller er i tvivl om, hvad de nye regler vil komme til at betyde for dig. Husk også, at du kan investere din pensionsopsparing gennem vores  bæredygtige investeringsfonde, hvis du ønsker et højere afkast. Du kan for eksempel investere i bæredygtige og etisk screenede aktier og obligationer, vedvarende energi eller mikrofinans.

Læs mere om mulighederne for bæredygtig investering eller kontakt Merkur, hvis du vil vide mere.