Generalforsamling i Merkur 2016 - seminar

Generalforsamling i Merkur Andelskasse 2016. Der var seminar med konstruktive bud på hvad, der skal til for at Danmark bliver mindre skævt. Det var spændende og spørgelysten var stor. Var du der ikke selv kan du læse med her.

Seminar om ’det skæve Danmarkskort’ bød på flere kvalificerede talere.

Lise Lyck, centerleder for Center for Tourism and Culture Management på CBS og forfatter til bogen ’Udkantsdanmark og sammenhængskraft i Danmark – en helhedsanalyse’.

Søren Hermansen, direktør for Energiakademiet på Samsø og nøgleperson i forhold til den succesfulde omstilling af Samsøs energiforsyning til selvforsyning og vedvarende energi.

Jan Klarbæk, kreditchef i Merkur Andelskasse.

Lise Lyck pointerede blandt andet, at hvis vi skeler til de lande vi normalt sammenligner os med, er der mange ting som vi med fordel kunne lade os inspirere af. Særligt fremhævede hun, at gennemføre cost-benefit analyser før man flytter store nationale arbejdspladser til andre dele af landet – væk fra landets hovedstad. Med samme afsæt forslår Lise, at vi ser på de offentlige udligningssystemer. Her fremhæver hun at i Norge, Sverige og Skotland følger man landevejsprincippet for færgebilletter. Hun fremhæver videre, at de ovenfornævnte lande på den baggrund fører en regionalpolitik, der tager hensyn til muligheden for, at kunne bosætte sig over hele det respektive land.

Du kan hente Lise Lycks oplæg i sin fulde version her.

Søren Hermansen delte historien om hvordan Samsø er kommet på verdenskortet qua de mange initiativer de i fælledskab har formået at sætte i gang på øen. En pointe hos Søren var at der netop er tale om ideer der springer ud af Fælleden. Udover at øen i dag har opnået 100 % selvforsyning af el fra vindmøller og ca. 70 % af varmeforbruget, er der af Fælleden sprunget flere initiativer, der blandt andet indbefatter et fælles hurtigt internet. Drevet af frivillige – og med en enkelt ansat, har øens beboere i dag en stabil internet forbindelse for den symbolske sum af 375 kr. pr bruger … i kvartalet. Endelig har øens beboere formået at udfordre den offentlige infrastrukturelle præmis – ved at købe deres egen færge og sætte den i drift mellem Samsø og Aarhus.

Søren Hermansens oplæg kan du hente her.

Merkur Andelskasses egen kreditchef Jan Klarbæk supplerede dagens oplægsholdere ved at pointere, at der et stort potentiale for vækst i de ydre områder af det danske land. Jan pointerer, at der dog er behov for at etablere ejerskab blandt initiativtagerne. Eksempelvis når en gruppe forældre beder om lån for at genåbne den lokale skole som fri eller lilleskole, da beder Merkur om at disse forældre lægger en kaution på eksempelvis 10.000 kr. Noget, der fastholder engagementet og gør, at folk ikke flytter væk igen. Jan peger derudover på de mange afledte sidegevinster for lokalsamfundet - ved at have en skole i lokalområdet. Der bliver behov for både en tømmer, en vvs’er en købmand og så videre. I korte træk vil Merkur gerne støtte denne udvikling.

En andelshaver stiller spørgsmål til oplægsholderne

En andelshaver stiller spørgsmål til oplægsholderne

En andelshaver tager noter på Merkurs Generalforsamling

En andelshaver tager noter på Merkurs Generalforsamling