Generalforsamling i Triodos SICAV II

Triodos Renewables Europe Fund og Triodos Microfinance Fund – til sammen kaldet Triodos SICAV II – afholder generalforsamling den 26. april 2017 i Luxembourg.

Hvis du har investeret i værdipapirer i en af ovenstående fonde indkaldes du hermed til generalforsamlingen. Nederst på siden finder du, de relevante dokumenter fra Triodos Investment Management. Vi gør opmærksom på, at dokumenterne er på engelsk. Der er efter Merkurs overbevisning kun tale om standardpunkter på dagsordenen.

Hvis du ikke deltager i generalforsamlingen, har du mulighed for at sende en fuldmagt (proxy).
Blanketten skal udfyldes og dernæst sendes til Merkur. Du kan vælge at scanne fuldmagten og sende den pr. mail* til investering@merkur.dk eller du kan sende den med post til:

Merkur Andelskasse
Bispensgade 16, 1.
9000 Aalborg
Att. Investering

Fuldmagten skal være Merkur i hænde senest den 21. april 2017 inden kl. 12. Merkur vil derefter videreformidle alle stemmer til Triodos SICAV II.

 

 

 

*Bemærk venligst at fremsendelse af e-mails med personfølsomme oplysninger, cpr. numre, kontonumre, saldi og lignende sker på eget ansvar.