Generalforsamling og seminar om pengeinstitutters vilkår

Den årligt tilbagevendende generalforsamling finder i år sted lørdag den 14. april 2018. Forud for generalforsamlingen indbyder Merkur til seminar om pengeinstitutters vilkår under titlen: ”Hvilket pengeinstitut vil vi have – og kan vi få det?”

Hvilket pengeinstitut vil vi have – og kan vi få det?

Grundlæggende er bankdrift et enkelt fænomen: Man tager imod betroede midler i form af indlån og låner pengene ud igen. Borgere og virksomheder forventer også, at det er enkelt at være kunde.

I pengeinstitutterne opleves det p.t. ikke helt så enkelt, og mange mindre institutter føler sig udfordret af omfattende ny regulering, administrative byrder og en rasende teknologisk udvikling.

Hvem bestemmer, hvordan vores pengeinstitutter skal drives, udvikles og ejes? Hvordan påvirker hhv. EU, nationale lovgivere, myndigheder, bestyrelser, ejere og kunder mulighederne for at drive et pengeinstitut i dagens Danmark - og hvilke muligheder giver det Merkur?

Oplægsholderne er Jan Kondrup, direktør i Lokale Pengeinstitutter, samt Merkurs administrerende direktør Lars Pehrson.

Tilmelding

Alle er velkomne men af hensyn til frokosten er tilmelding nødvendig.
Andelshavere modtager et brev i e-Boks med indkaldelsen – alternativt med posten, hvis ikke du har tilmeldt Merkur som afsender i e-Boks.

Tilmelding foregår fra en tilmeldingsside her på hjemmesiden, hvorfra du bag sikker Nem Id-validering kan tilmelde dig årets generalforsamling eller afgive en fuldmagt til Merkurs bestyrelse.

Tilmeld dig årets generalforsamling og seminar.

Afgiv en fuldmagt til bestyrelsen.

Praktisk info

Tid: Lørdag den 14. april 2018, kl. 9.30-16.00
Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg

Du kan se det fulde program for dagen i indkaldelsen nederst på siden.

Du kan læse mere om Merkurs organisation og generalforsamling her.
Overvejer du at blive andelshaver, kan du finde flere informationer her.

Jan Kondrup er direktør i Lokale Pengeinstitutter og skal ved seminaret "Hvilket pengeinstitut vil vi have - og kan vi får det?" belyse de vilkår alle pengeinstitutter arbejder under i dag.

Jan Kondrup er direktør i Lokale Pengeinstitutter og skal ved seminaret "Hvilket pengeinstitut vil vi have - og kan vi får det?" belyse de vilkår alle pengeinstitutter arbejder under i dag.

Merkurs adm. direktør, Lars Pehrson, vil ved seminaret holde oplæg omkring, hvordan Merkur skal håndtere de udfordringer, som alle pengeinstitutter møder i disse år.

Merkurs adm. direktør, Lars Pehrson, vil ved seminaret holde oplæg omkring, hvordan Merkur skal håndtere de udfordringer, som alle pengeinstitutter møder i disse år.