Generel rentenedsættelse

Det usædvanligt lave renteniveau, som vi har haft længe og som ser ud til at fortsætte, betyder at Merkur Andelskasse sætter renten ned på en række konti.

Rentenedsættelsen vil have effekt fra tirsdag den 15. november 2016, som varslet ved annoncering den 15. oktober 2016

De fleste indlånssatser kommer ned på 0%.

Den nye prisliste vil være tilgængelig fra den 15. november 2016.