Anden ekstraordinær generalforsamling i Triodos SICAV II

Triodos Renewables Europe Fund, Triodos Organic Growth Fund og Triodos Microfinance Fund – til sammen kaldet Triodos SICAV II – afholder anden ekstraordinær generalforsamling den 5. september 2018 i Luxembourg.

Hvis du har investeret i værdipapirer i en af ovenstående fonde indkaldes du hermed til anden ekstraordinær generalforsamlingen. Den første ekstraordinære generalforsamling blev afholdt den 31. juli 2018, men da der ikke var nok stemmeberettigede til stede til at træffe endegyldig beslutning, indkaldes der til en yderligere ekstraordinær generalforsamling.

Du kan se inkaldelsen til den første generalforsamling her.

Nederst på siden finder du de relevante dokumenter fra Triodos Investment Management. Vi gør opmærksom på, at dokumenterne er på engelsk. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes, fordi Triodos Investment Management ønsker at foretage en række ændringer i vedtægterne. Ændringerne er efter Merkurs vurdering af teknisk og formel karakter.

Her er den officielle indkaldelse fra Triodos:

"Bestyrelsen I Triodos SICAV II (Triodos Renewables Europe Fund, Triodos Microfinance Fund, Triodos Organic Growth Fund) inviterer alle aktionærer til at deltage i den genindkaldte ekstraordinære generalforsamling for aktionærer I Triodos SICAV II den 5. September 2018 klokken 14.15 I Luxembourg. Den ekstraordinære generalforsamling den 31. juli kunne ikke gennemføres, da det nødvendige antal stemmer ikke var til stede. For at kunne gennemføre den ønskede vedtægtsændring inviterer bestyrelsen derfor aktionærerne til denne genindkaldte ekstraordinære generalforsamling, som beskrevet i vedtægternes artikel 31. I tilfælde af aktionærerne ikke har mulighed for at deltage i mødet, kan man sende en fuldmagt. Flere detaljer kan findes i indkaldelsen til generalforsamlingen."

Du har mulighed for at sende en fuldmagt (proxy), hvis du af praktiske grunde ikke selv deltager i generalforsamlingen.

Ønsker du at benytte dig af fuldmagten, skal blanketten udfyldes og dernæst sendes til Merkur. Du kan vælge at scanne fuldmagten og sende den pr. mail* til investering@merkur.dk eller du kan sende den med post til:

Merkur Andelskasse
Bispensgade 16, 1.
9000 Aalborg
Att. Investering

Fuldmagten skal være Merkur i hænde senest mandag den 27. august inden klokken 12, 2018. Merkur vil derefter videreformidle alle stemmer til Triodos SICAV II.

*Bemærk venligst at fremsendelse af e-mails med personfølsomme oplysninger, cpr. numre, kontonumre, saldi og lignende sker på eget ansvar.