Lars Pehrson får bestyrelsespost

Merkur Andelskasses administrerende direktør Lars Pehrson er udpeget til bestyrelsesmedlem i Danmarks Grønne Investeringsfond.

Investeringsfonden, som er etableret af regeringen sammen med SF og Enhedslisten, skal fremme den grønne omstilling af samfundet ved at yde lån på rimelige vilkår til investeringer inden for fx energibesparelser, vedvarende energianlæg og større ressourceeffektivitet.

Fondens samlede udlån kan udgøre op til 5 mia. kr.

”Danmarks Grønne Investeringsfond er en interessant nyskabelse, og jeg glæder mig til sammen med den øvrige bestyrelse at udvikle et samspil mellem offentlig og privat kapital, som kan sætte yderligere gang i den grønne omstilling. Der er for mange oplagte og rentable ting, f.eks. energibesparelser, der ikke gennemføres i dag ude i virksomhederne, og det håber jeg, Danmarks Grønne Investeringsfond kan være med til at ændre på,” siger Lars Pehrson.

Bestyrelsen får følgende sammensætning:
- Ditlev Engel, bestyrelsesformand (formand),
- Hilde Kjelsberg, vicepræsident og kreditchef, Nordisk Investeringsbank (NIB),
- Jan Bach Jensen, direktør, Energi Midt.
- Lars Pehrson, adm. direktør, Merkur Andelskasse,
- Ulla Röttger, direktør, I/S Amager Ressourcecenter

Lars Pehrson, adm. direktør i Merkur Andelskasse

Lars Pehrson, adm. direktør i Merkur Andelskasse