Merkur først i Danmark til at få del i EU-garantiordning

Merkur Andelskasse finansierer allerede mange sociale tiltag, der gør en positiv forskel for vores samfund, men nu udvides mulighederne for lån til virksomheder og institutioner med et socialt sigte. Merkur og den Europæiske Investeringsfond har indgået en garanti-aftale, som skal fremme social entreprenørskab.

Aftalen hører under EU-programmet for Beskæftigelse og Social Innovation (EaSI). Den giver Merkur mulighed for at udlåne ca. 200 mio. kr. til virksomheder og institutioner med et socialt sigte over de næste fem år. Det kan eksempelvis være socialøkonomiske virksomheder, frie grundskoler, opholdssteder eller institutioner for borgere med særlige behov. Med den nye garantiordning kan Merkur finansiere en bredere vifte af sociale virksomheder og tilbyde bedre lånemuligheder – også til virksomheder og institutioner i udkantsområderne.

EaSI er et EU-program, der stiller garantier for pengeinstitutter, såsom Merkur, som så kan tilbyde lån til entreprenører eller finansiering af sociale foretagender, der ellers ville have svært ved at opnå finansiering. Programmet støtter op om EU’s mål om et højt beskæftigelsesniveau, social beskyttelse, fattigdomsbekæmpelse og forbedring af arbejdsforhold. EaSI-garantiordningen blev lancereret i 2015 og er finansieret af den Europæiske Kommission og ledet af den Europæiske Investeringsfond. Merkur er det første og indtil videre eneste pengeinstitut i Danmark, som kan formidle lån inden for garantiordningen. 
Hvis du ønsker at høre mere om de nye muligheder, så kontakt din rådgiver i Merkur.

Merkur har i mange år finansieret socialøkonomiske virksomheder, skoler, daginstitutioner, bosteder og andre sociale tiltag, men med den nye garantiordning kan vi nå ud til endnu flere. Foto: Mikkel Østergaard

Merkur har i mange år finansieret socialøkonomiske virksomheder, skoler, daginstitutioner, bosteder og andre sociale tiltag, men med den nye garantiordning kan vi nå ud til endnu flere. Foto: Mikkel Østergaard