Merkur forventer at tilbageføre penge til Totalkredit-kunder

Når Totalkredit hæver deres bidragssats, tilfalder der Merkur og de øvrige banker i samarbejdet en andel af stigningen i bidragssatsen.

Vi mener, at vi på nuværende tidspunkt kan administrere vores kunders realkreditlån, inklusiv de eventuelle tab der kan være, med de midler vi allerede modtager fra Totalkredit.

Derfor arbejder vi på en fair model for, hvordan vi kan tilbageføre penge til kunderne. Vi lægger vægt på, at Merkurs øvrige kunder, der ikke har realkreditlån, ikke kommer til at betale til ordningen. Derfor kan en eventuel tilbageførsel ikke komme til at overstige den del af Totalkredits bidragsstigning, som tilfalder Merkur, ligesom vi løbende vil vurdere hvor længe kompensationsordningen skal gælde.

Vi ønsker at lave en fair og afbalanceret løsning, men vi er nødt til at afvente en situation, med større klarhed på området, inden vi kan færdiggøre en model for at tilbageføre penge til vores Totalkreditkunder.

Vi beder altså vores kunder have tålmodighed lidt endnu, så den løsning vi finder bliver den bedst mulige.