Merkur fylder 35 år

I dag, den 2. oktober 2017 er det 35 år siden, en mindre gruppe mennesker holdt stiftende generalforsamling i den forening, der få år senere skulle blive til Merkur Andelskasse. Det foregik i Hjørring, i et lokale, som kommunen udlånte til foreninger.

I dag er Merkur en andelskasse med ca. 30.000 kunder og mere end 6.000 andelshavere. Vi forvalter mere end 3,5 milliarder kroner.

Det har været en spændende og på mange måder unik udvikling.

Pionérårene, 1982-1992

Inspirationen fik vi fra GLS-Banken i Tyskland, men fra begyndelsen forestillede vi os egentlig ikke, at Merkur kunne blive til en rigtig bank. Tanken var, at vi med de penge, vi hver især havde, kunne hjælpe hinanden med de små projekter, vi var involveret i. Udgivelsen af en bog, køb af 3 ekstra køer til et økologisk landbrug, etc.

En appelsin faldt ned i vores turban fra en uventet kant i 1985: EU – eller EF, som det hed dengang – ville harmonisere banklovgivningen. Det gav os en mulighed for at blive en andelskasse, og dermed et officielt anerkendt pengeinstitut. Den voksende interesse for vores lille forening gav os troen på, at det nok skulle lykkes.

I 1992 var vi nået op omkring 50 mio. kr. i balance og havde allerede været med til at finansiere nogle af de vigtige økologiske pionérvirksomheder, vi kender i dag, som eksempelvis Thise Mejeri.

De gyldne år, 1993-2007

I 1993 investerede Gaia Trust godt 4 mio. kr. i Merkur for at give udviklingen et skub fremad. Det satte os bl.a. i stand til at investere i bedre kommunikationsmateriale, og det blev starten på en periode med kraftig vækst.

Vores afdelinger blev etableret i de byer, hvor vi er i dag, og balancen rundede efterhånden den første milliard. Driften af andelskassen, der hidtil havde givet nul-resultater, begyndte at give overskud, og vi kunne med de nyudviklede B-andele tilbyde andelshaverne en andel i overskuddet og dermed et afkast af deres investering. Det var gode tider for bankdrift, og Merkur kunne gennemgående klare sig igennem med små tab, mindre end gennemsnittet for banksektoren.

Den globale finanskrise, 2008-2012

Da finanskrisen bragede løs i 2008 skulle det få store konsekvenser, også for Merkur. Selv om vi ikke var involveret i spekulation eller red på den ejendomsboble, der udløste krisen, fik krisen stor betydning for os. På den ene side strømmede kunderne til i forøget tempo – flere og flere efterspurgte et transparent alternativ til den anonyme finansøkonomi. På den anden side fik vi også krisens omkostninger at smage: Op mod 20 mio. kr. kom vi til at betale til oprydningen efter de lukkede banker, og da krisen bredte sig ned i realøkonomien, måtte vi også notere øgede tab på kunder. Det kom så vidt, at vi i 2011 måtte notere os et mindre underskud – det første i vores historie.

Nye tider 2013 -

Efter Finanskrisen stod det klart, at vi ikke blot kan vende tilbage til status quo - til den verden vi kendte før krisen. Det er i dag noget helt andet at drive et pengeinstitut og det kræver forandringer - også for Merkur.
Det er en meget omfattende omstillingsfase, som vi nu er midt i. Vi er godt i gang med at tune os ind på fremtidens Merkur, således at Merkur og vores kunder også mange år ud i fremtiden kan gøre en forskel for det samfund, vi er en del af.

Tak for tilliden

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange, der har vist os tillid som kunder og andelshavere og været med til at opbygge vores andelskasse gennem 35 år. Nogle har været med helt fra starten, andre er lige kommet til. Men uden alle jer var der ikke noget Merkur!


Venlig hilsenLars Pehrson, adm. direktør

Merkurs første kontor lå i en kælder i Aalborg.

Merkurs første kontor lå i en kælder i Aalborg.

I dag ligger Merkurs hovedkontor på Vesterbro i København. Foto: Mikkel Østergaard

I dag ligger Merkurs hovedkontor på Vesterbro i København. Foto: Mikkel Østergaard