Merkur indfører bonusordning for realkreditkunder

Merkur Andelskasse har besluttet at indføre en bonusordning for vores realkreditkunder med lån i Totalkredit. Dette sker for at sikre, at vores realkreditprodukter er konkurrencedygtige.

Kunder med lån med afdrag vil modtage 650 kr. pr. lånt million p.a. Kunder med afdragsfrie lån vil modtage 850 kr. pr. lånt million p.a. Det vil gælde alle kunder, der har lån med Fast Rente, RenteMax, F-kort, samt F5-10. 

F1-4 er undtaget, da disse lån gradvist udfases som følge af myndighedskrav, og vi anbefaler vores kunder at omlægge lånene eller vælge F5 eller højere. Det sidste kan ske helt gebyrfrit, når lånet alligevel skal rentetilpasses.
I 2016 vil Totalkredit desuden ikke opkræve indfrielses- og lånesagsgebyrer ved omlægning af F1-F4-lån til andre Totalkredit-lån. Derudover vil Merkur tilbyde en rabat ved omlægning af disse lån til F-kort eller fast rente.

Ordningen kommer til at gælde eksisterende såvel som nye kunder i Merkur.

Vi har valgt en enkel bonusmodel ud fra en betragtning om, at ordningen skal være nem og billig at administrere, så mest muligt kan komme vores kunder til gavn.

Vi lægger vægt på, at Merkurs øvrige kunder, der ikke har realkreditlån, ikke kommer til at betale for ordningen. Vi har vurderet, at Merkurs samlede indtægter fra realkreditformidling i øjeblikket kan dække de omkostninger vi har til rådgivning, kundekontakt, teknisk etablering af realkredit, samt den tabsrisiko vi påtager os for den yderste del af lånene.
På det seneste er der indført nye rådgivningskrav (størrelse af udbetaling, særlige regler for lån i de støre byer m.m.), som påfører os ekstra omkostninger i et vist omfang, men i den aktuelle situation vælger vi at vægte konkurrencedygtigheden højest.

Men det er væsentligt for os, at vi ikke nu eller i fremtiden står i en situation, hvor vi skal bede andre kunder om at dække de omkostninger, der er forbundet med at formidle realkreditlån. Vi ønsker heller ikke en situation, hvor kun huse, der ligger i de store byer, kan belånes, fordi indtægten på lån uden for byerne ikke svarer til risikoen. Derfor ser vi med stor forståelse på, at andre banker vælger en anden tilgang til den aktuelle situation.

Vi vil følge udviklingen for at vurdere, hvor længe ordningen skal løbe. Herunder ikke mindst Nykredits opfordring til Foreningen Nykredit om at yde et tilskud på 600 mio. kr. til Totalkredit til gavn for virksomheden og kunderne.


Fortsat opbakning til samarbejdet med Totalkredit

For at kunne betjene vores kunder, skal Merkur også kunne tilbyde realkreditlån. Da realkreditprodukter ligner hinanden meget på tværs af institutterne, tilsiger markedets logik, at prisforskelle vil blive udjævnet over relativt kort tid – på den ene eller den anden måde. Dette er også, hvad der er sket historisk. Vi råder derfor ikke vores kunder til at skifte til et andet realkreditinstitut. Totalkredit har for eksempel længe været de billigste med en række realkreditlån.
Nykredit/Totalkredit er det eneste realkreditinstitut, der, selv efter den kommende børsnotering, er delvist kundeejet.
De tre andre realkreditinstitutter er ejet af storbanker. De øvrige pengeinstitutter i Totalkredit samarbejdet er mindre og mellemstore pengeinstitutter som vi selv. Vi ser derfor stadig Totalkredit som vores naturlige samarbejdspartner omkring realkredit.