Merkur løfter indtægterne i travlt halvår

Merkur udgiver i dag vores halvårsregnskab for 2018. På trods af en stærk fremgang på indtægter og succes med salg af investeringsprodukter lander halvårsresultatet i minus.

Resultatet for halvåret viser, at Merkurs indtægter er styrket markant sammenlignet med sidste år. Gebyr- og provisionsindtægterne er steget med ikke mindre end 22 procent. Ikke desto mindre lander resultatet efter skat for halvåret på minus 5,5 millioner kroner, hvilket i høj grad skyldes højere nedskrivninger end forventet.

I Merkur er vi tilfredse med, at den underliggende drift er styrket så mærkbart, for det har alle i andelskassen arbejdet hårdt for, men der er ingen tvivl om, at resultatet for første halvår ikke er tilfredsstillende.

Opfølgning fra Finanstilsynet

Første halvår har været særligt travlt på grund af et opfølgende besøg fra Finanstilsynet i forlængelse af det ordinære besøg i 2017. Opfølgningen viste, at det går den rigtige vej, men at vi endnu ikke er i mål i forhold til alle anmærkninger fra tilsynet.

Sidste år iværksatte Merkur en større organisationsændring, som skal sikre andelskassen for fremtiden, og det har krævet mange resurser, men var uden tvivl den rigtige beslutning, da andelskassen nu er styrket på længere sigt. Sidste del af organisationsændringen faldt på plads i juni 2018, og vi råder nu over alle de resurser, der skal til for at færdiggøre arbejdet med resten af tilsynets kritikpunkter.

Som følge af inspektionen fra Finanstilsynet er der blevet nedskrevet yderligere 14,5 millioner kroner på et mindre antal kunder, der var nedskrivningskunder i forvejen, heraf 4,5 millioner kroner, som Merkur ville have foretaget under alle omstændigheder. Halvårets samlede tab og nedskrivninger ender på 16,4 mio. kroner, hvilket er for højt, men vi noterer os, at opfølgningsinspektionen ikke har bragt nye nedskrivningskunder i spil.

Svanemærkede produkter på hylderne

I år blev Merkur den første finansielle virksomhed i Danmark, som sælger svanemærkede investeringsprodukter, da andelskassens mangeårige samarbejdspartner hollandske Triodos I.M. fik svanemærket fire investeringsfonde, som Merkur har solgt i flere år. Indtægterne fra investerings-forretningen steg med over 30 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Momentum i salget af investeringsprodukter, en yderligere styrkelse af kerneforretningen samt lavere nedskrivninger i sidste halvdel af 2018 gør, at vi forventer at lande et positivt resultat for hele 2018.

Merkurs halvårsregnskab 2018 kan hentes nedenfor.