Merkur støtter komfurer, der redder liv

Merkur Andelskasse har gennem CO2 Sparekontoen støttet et udviklingsprojekt, der ikke blot adresserer helbredsproblemer i Bhutan, men samtidig mindsker CO2 udledning og afskovning samt giver fattige tid til indtægtsskabende aktiviteter.

Sodpartikler slår årligt flere ihjel end AIDS, tuberkulose og malaria tilsammen. Åben ild som primær energikilde har desuden andre negative konsekvenser såsom en relativt høj CO2 udledning, der skal anvendes meget brænde, hvilket både er slidsomt og tidskrævende arbejde og det medvirker til afskovningen. Alt dette til trods er madlavning mv. over åben ild et meget udbredt fænomen blandt den fattige del af befolkningen i Bhutan.

Flere udfordringer løses af et enkelt koncept

Alle disse udfordringer har Deepak Ashwani, grundlægger af organisationen Dazin, sat sig for at løse. Løsningen ligger dog ikke udelukkende i opfindelsen af et smart husholdningskomfur, for de allerfattigste, har ofte ikke råd til et komfur eller til at købe de briketter, som giver den bedste brændselsudnyttelse. Løsningen er således et helt koncept.

Dazin låner komfuret ud til fattige familier i landsbyerne mod et ganske beskedent vedligeholdelsesbidrag. Den egentlige ”leje” er, at familierne fortsætter med at samle brænde – brænde som tidligere blev brugt til madlavningen, men som nu afleveres til Dazin. Dog må familien kun samle halvt så meget som før for at dæmme op for afskovningen. Dazin anvender træet til at producere energieffektive briketter. Familien bytter brænde til briketter til at dække deres eget brændselsbehov, men fordi ovnen er så effektiv, får Dazin briketter til overs.
I de større byer sælger Dazin komfuret og briketterne – en løsning, der sparer byboerne for ca. halvdelen af deres brændselsudgift.

Dazin omfordeler således fra by til land, giver arbejde til lokale folk ved briketpressen, sikrer bedre helbred særligt for kvinder og børn, mindsker sliddet ved brændeindsamlingen og giver tid til indtægtsskabende aktivitet.

Merkur støtter projektet – du kan også støtte

Merkur har via CO2 sparekontoen givet 100.000 kr. til projektet til 200 nye komfurer.

Men her stopper Deepaks’s ambition ikke. Det virkeligt store perspektiv i dette projekt er, at når Dazin har samlet penge til de næste 1000 komfurer, skulle modellen blive selvfinansierende, så den selv genererer penge til indkøb af de næste ovne og briketpresser.

Dazin crowdfunder pt. denne første investering, så hvis du også vil være med til at støtte projektet med selv et lille beløb, kan du gøre det via linket herunder.

Støt Dazin - Klik her

 

Deepak Ashwani, grundlægger af Dazin, demonsterer hvordan komfurene virker. Foto: Dazin

Deepak Ashwani, grundlægger af Dazin, demonsterer hvordan komfurene virker. Foto: Dazin

Når en familie låner et komfur fra Dazin, forpligter de sig samtidig til kun at indsamle halvt så meget brænde, som de plejer. Her vejes brænde for at sikre, at familien ikke samler for meget. Foto: Dazin

Når en familie låner et komfur fra Dazin, forpligter de sig samtidig til kun at indsamle halvt så meget brænde, som de plejer. Her vejes brænde for at sikre, at familien ikke samler for meget. Foto: Dazin