Merkur styrker kapitalgrundlag op til halvårsregnskab

Merkur Andelskasse har op til halvårsafslutningen styrket sit kapitalgrundlag med 4,9 mio. kr. i ny andelskapital og 23 mio. kr. i ny ansvarlig lånekapital. Den nye andelskapital kommer bl.a. fra 177 nye andelshavere.

Den nye kapital er bl.a. anvendt til at indfri ældre ansvarlige lån for 17 mio. kr. med begrænset solvensmæssig værdi.

Andelskassens kapitalprocent (tidligere benævnt solvensprocent) stiger derfor pr. 30.06.2015 til 16,2%, og da det individuelle solvensbehov samtidig falder en smule til 10,2%, øges den solvensmæssige overdækning til 6,0% mod 5,0% ved årsskiftet.

Det samlede kapitalgrundlag efter lovmæssige fradrag er nu på 263 mio. kr. mod 248 mio.kr. ved udgangen af 2014.

”Styrkelsen af Merkurs kapitalgrundlag er en vigtig trædesten i andelskassens udvikling, hvor vi de kommende år skal udnytte en større del af vores likvide midler og omsætte dem i udlån”, siger Merkurs adm. direktør Lars Pehrson.

”Vores indlånsoverskud fortsætter med at vokse, og vi har i dag likvide aktiver på 1,2 mia. kr. En del af dem vil vi rigtig gerne låne ud til fornuftige, bæredygtige virksomheder og institutioner. Merkur er f.eks. et af de få pengeinstitutter, der gerne vil øge udlånet til landbruget, hvis det vel og mærke er økologisk. Økologien stormer frem i Danmark og mange steder i udlandet, og for os at se er økologi en hjørnesten i en langsigtet holdbar forretningsmodel for dansk landbrug. Men også på områder som genbrug og cirkulær økonomi, samt energirenovering og vedvarende energi, ser vi udlånsmuligheder ”.

Merkur fik i 1. halvår 2015 et resultat på 3,2 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste år. Øgede indtægter på realkreditformidling og låneomlægning, samt salg af bæredygtige investeringsprodukter trækker op, mens lavere renteindtægter, bl.a. på andelskassens meget store likvide beholdning, trækker ned.

Andelskassen har en balance på 2,7 mia. kr., godt 24.000 kunder og 5.200 andelshavere.

”Styrkelsen af Merkurs kapitalgrundlag er en vigtig trædesten i andelskassens udvikling, hvor vi de kommende år skal udnytte en større del af vores likvide midler og omsætte dem i udlån”, siger Merkurs adm. direktør Lars Pehrson. Foto: Mikkel Østergaard

”Styrkelsen af Merkurs kapitalgrundlag er en vigtig trædesten i andelskassens udvikling, hvor vi de kommende år skal udnytte en større del af vores likvide midler og omsætte dem i udlån”, siger Merkurs adm. direktør Lars Pehrson. Foto: Mikkel Østergaard