Merkurs papir er blevet hvidere men også meget grønnere

Måske har du studset over et nyt helt hvidt visitkort eller brevpapirets manglende brunlige signal værdi? Måske har du tænkt over, at det er mærkeligt papir du får dit Pengevirke på? Lige om lidt bliver vores kopipapir også helt hvidt.

Vi har skiftet det brunlige genbrugspapir ud med PurePrintpapiret fra KLS. Til trods for papirets kridhvide farve, lever det nemlig op til den strengeste miljønorm, Cradle-to-Cradle. Derfor byder Merkur det klimaambitiøse papir velkommen i vores printere.

PurePrintpapiret er 100 % biologisk nedbrydeligt og har derfor opnået Cradle-to-Cradle certifikatet, som betyder at det efter brug kan indgå i den biologiske cyklus som næring og kompost. På den måde kan PurePrintpapiret fjerne det store sundheds- og miljøproblem, som tungmetaller og kemikalier udgør i virksomheders tryk og emballagevirke.

For selvom vi ser det brunlige genbrugspapir som det miljørigtige valg, har det uheldigvis også en sort bagside af kemi og tungmetaller. I Danmark er der, selv efter de mest miljø- og sundhedsvenlige mærkninger og trykmetoder, et restprodukt på 25 % efter forbrænding og genbrug af papir. Det restprodukt indeholder så skadelige kemikalier og tungmetaller, at det skal opmagasineres på giftdepoter.

Men som et 100 % biologisk nedbrydeligt papir er Pureprintpapiret modsat det gamle genbrugspapir giftfrit. Derfor er det også det grønneste valg, vi kan vælge og derfor vælger i Merkur.

Da det brunlige genbrugspapir blev introduceret første gang, var dét det grønneste valg, vi kunne tage. Visitkort og tryksager med en brunlig nuance har siden været med til at signalere og udbrede den grønne tanke om genbrug og miljørigtighed. Med det hvide PurePrintpapir bliver vi uden tvivl udfordret på vores visuelle farveskala for miljørigtighed. Og det bliver sværere for det blotte øje at kende det bedre valg fra det dårligere. Men når det kridhvide PurePrint-papir nu er meget grønnere end det brunlige, så mener vi, at det er det vi skal trykke på.