Negativt halvårsresultat

Finanstilsynet har i forbindelse med et rutinemæssigt besøg haft en anden vurdering end Merkur af de sikkerheder, der ligger til grund for enkelte virksomheder og kunders lån. Derfor skal Merkur foretage nedskrivninger, dvs. vi skal reservere en sum penge til at dække et eventuelt tab.

De yderligere nedskrivninger betyder, at Merkur kommer ud med et underskud i første halvår, forventeligt ca. 13 mio. kr. efter skat. Vi forventer et positivt resultat for andet halvår af 2017.

Bestyrelsen i Merkur Andelskasse har derfor besluttet at foretage en ekstraordinær kursændring af Merkurs andele. Prisen på en Merkur andel falder således med 110 kr. til 1.780 kr. pr. 27. juni 2017.
Alle andelshavere modtager direkte besked pr. mail, e-Boks eller brev.

Gennemgang af udlånskunder

Finanstilsynet har gennemgået 250 af Merkurs udlånskunder. Finanstilsynet vurderede, at der var behov for yderligere nedskrivninger for i alt ca. 23 mio. kr. mere, end Merkur havde nedskrevet pr. 31.03.2017. Det skal ses i forhold til samlede udlån og garantier for mere end 2,4 mia. kr. og at Merkur efter nedskrivningerne har et samlet kapitalgrundlag på knap 350 mio. kr.

Mange af nedskrivningerne skyldes, at Finanstilsynet har vurderet en række af de ejendomme, der ligger som sikkerhed for kundernes lån til en lavere værdi, end hvad Merkur eller eksterne vurderingsfolk har vurderet.

Det er nu Merkurs opgave at vise, at det arbejde, vi gør, holder på lang sigt. Vi tager myndighedernes vurderinger af vores udlån til efterretning, og vi retter selvfølgelig ind efter disse, også i forhold til fremtidige lån.

Det kommer til at kræve noget arbejde at få de nedskrevne værdier tilbage i regnskabet, og da de fleste af nedskrivningerne er på kunder, der overholder deres aftaler, ser vi gode muligheder herfor. Vi er allerede i gang med arbejdet.

Merkur offentliggør den endelige redegørelse fra Finanstilsynet her på hjemmesiden kort efter, vi har modtaget den. Vi forventer det bliver til august.

Du er som altid velkommen til at kontakte Merkur, hvis du har spørgsmål. Du kan kontakte din rådgiver eller skrive direkte til Merkurs administrerende direktør Lars Pehrson på lp@merkur.dk