Det bliver dyrere at bruge MasterCard udenfor Europa

MasterCard ændrer deres kurstillæg pr. 1. marts 2017 således, at der på transaktioner foretaget i lande udenfor Europa vil blive trukket 0,90 %.
Kurstillæget stiger med 0,41 % procentpoint fra 0,49 % til 0,90 %. 

Ændringen gælder for både Debet og kreditkort.

Har du spørgsmål, kan du kontakte din afdeling i Merkur.