Nye pensionsregler på vej

Det forventes, at folketinget snart vil vedtage et nyt lovforslag, som vil medføre ændringer på pensionsområdet. De nye regler vil efter planen træde i kraft den 1. januar 2018. Derfor er det en god idé at undersøge, om du skal have ændret på nogle af dine pensionsforhold inden årsskiftet.

De nye regler for pensionsområdet er endnu ikke endeligt vedtaget, men da de forventes at komme til at træde i kraft fra den 1. januar 2018, gør vi her opmærksom på, hvad de kan komme til at betyde for dig. Såfremt ændringerne bliver vedtaget kommer det bl.a. til at påvirke tidspunktet for, hvornår du kan gå på pension, hvor meget du kan indbetale på en aldersopsparing samt hvor længe du kan få udbetalt ratepension.  

Hvornår kan du gå på pension

I dag er det sådan, at man kan begynde at få sin pensionsopsparing udbetalt fem år før folkepensionsalderen. Dette bliver ændret til tre år gældende for alle nye pensionsordninger, som er oprettet fra den 1. januar 2018 og frem.

Hvis du ikke allerede har en pensionsordning, og gerne vil bevare muligheden for at få udbetalt pension fem år før folkepensionsalderen, er det derfor en god idé at oprette en pensionsordning inden udgangen af året.

Oversigt over pensionsaftaler:

Aftale oprettet før 1. maj 2007: udbetaling kan tidligst ske, når man fylder 60 år.

Aftale oprettet i perioden 1. maj 2007 til 31. december 2017: udbetaling kan tidligst ske 5 år før folkepensionsalderen. 

Aftale oprettet fra 1. januar 2018: udbetaling kan tidligst ske tre år før folkepensionsalderen.  

Aldersopsparing

Reglerne for hvor meget du kan indbetale på en aldersopsparing, bliver også ændret. I 2017 kan du i alt indbetale 29.600 kr., men fra 2018 ændrer dette sig, så beløbet bliver afhængigt af, hvor tæt du er på pensionsalderen. Har du mindre end fem år til folkepensionen, kan du fra 2018 indbetale 46.000 kr. om året. Har du derimod mere end fem år til folkepensionen, kan du kun indbetale 5.100 kr. årligt. Derfor kan det være en god idé for mange at indbetale det fulde beløb på aldersopsparingen i 2017.

De nye regler betyder, at aldersopsparingen kommer til at være særligt attraktiv for dem, der har mindre end fem år til, at de skal på pension, fordi de får mulighed for at spare flere penge op i de sidste år. For dem, der har mere end fem år til pensionen kan aldersopsparing også stadig være en god idé, bl.a. fordi den ikke påvirker dit offentlige pensionstillæg, når du går på folkepension. Men aldersopsparingen skal suppleres med en anden ordning, fordi du ikke kan indbetale lige så meget som hidtil.

Som noget nyt bliver det desuden muligt at få aldersopsparingen udbetalt i rater, og dermed kan du have opsparingen stående i længere tid. Udbetalingen af rater kan startes op senest på det tidspunkt, hvor aldersopsparingen ellers skulle udbetales.

Længere udbetalingsperiode på ratepension

Som noget nyt bliver den periode, hvor du kan få din ratepension udbetalt i, forlænget fra 25 til 30 år. De 30 år gælder fra det tidspunkt, hvor pensionsudbetalingen starter. Du kan også stadig vælge en kortere udbetalingsperiode, dog skal perioden minimum være på 10 år. Når perioden bliver forlænget kan det for nogle kunder give anledning til at overveje fordele og ulemper ved en ratepension kontra en livrente eller en kombination af begge.

Har du spørgsmål?

Kontakt din rådgiver i Merkur, hvis du har spørgsmål til de nye pensionsregler eller behov for rådgivning omkring dine pensionsforhold. Husk, at Merkur har nogle ekstra lukkedage i forbindelse med jul og nytår, så kontakt os gerne snarest muligt, så vi kan nå at få eventuelle ændringer på plads inden årsskiftet.