Nyt bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen

Der er desværre sneget sig en fejl ind i bilag 1 i indkaldelsen til Merkurs ordinære generalforsamling den 2. april 2016.

Nedenfor findes et opdateret Bilag 1 - Valg af medlemmer til Merkurs repræsentantskab, som erstatter det tidligere fremsendte bilag.
Alle andelshavere får direkte besked enten via mail eller pr. brev. Vi beklager fejlen.

Er der spørgsmål, kan du henvende dig til Mette Thyssen på mt@merkur.dk