Nyt prospekt for Triodos SICAV II

Triodos SICAV II som indeholder fondene Triodos Renewables Europe Fund, Triodos Microfinance Fund og Triodos Organic Growth Fund får nyt prospekt pr. 27. april 2017.

Der er i store træk tale om en række generelle opdateringer som følge af lovændringer samt sproglige opdateringer. Visse ændringer er dog af mere strategisk karakter.

Nedenfor kan du læse information til alle investorer fra Triodos Investment Management samt det nye prospekt. Dokumenterne er på engelsk.
Ønsker du en mere uddybende forklaring, kan du læse mere i dette nyhedsbrev fra Triodos.

Prospektet for SICAV II gælder for Triodos Renewables Europe Fund, Triodos Microfinance Fund og Triodos Organic Growth Fund. Organic Growth Fund markedsføres ikke til detailinvestorer i Danmark.

Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til investering@merkur.dk