Nyt prospekt for Triodos SICAV II

Triodos Investment Management har foretaget en række ændringer i SICAV II, som bl.a. består af Triodos Renewables Europe Fund og Triodos Microfinance Fund. Et nyt prospekt for de to afdelinger træder derfor i kraft pr. 29. oktober 2015.

Der er efter Merkurs opfattelse primært tale om ændringer af teknisk og redaktionel karakter.
Det bør dog fremhæves, at afkastmålet for de to afdelinger nedjusteres en smule.
Afkastmålet for Triodos Renewables Europe Fund justeres fra 5-7% til 4-6%.
Afkastmålet for Triodos Microfinance Fund justeres fra 6-9% til 5-8%.

Dette har bl.a. sammenhæng med det generelt lave renteniveau og den deraf følgende øgede konkurrence om de aktiver, som fondene investerer i.

Hvis du ønsker et overblik over ændringerne, kan du læse den officielle notifikation fra Triodos Investment Management her.

Prospektet, som træder i kraft pr. 29. oktober 2015, finder du nedenfor.

Er du aktionær i Triodos Renewables Europe Fund og/eller Triodos Microfinance Fund og kan du ikke acceptere ændringerne, kan du vælge at sælge dine aktier inden 29. oktober, fritaget eventuelle gebyrer til fondene.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte vores investeringsafdeling på telefon 70 27 27 06 eller pr. mail investering@merkur.dk