Prisændring for erhvervskunder

Pr. 31. august 2017 hæver Merkur omkostningsbidraget for erhvervskunder fra 250 kr. pr. kvartal til 300 kr. pr. kvartal.

Omkostningsbidraget opkræves hos erhvervsvirksomheder med transaktionskonti. Dog fritages følgende kunder for at betale omkostningsbidrag:

  • andelshavere med tre andele eller derover
  • kunder med lån eller kredit hos Merkur på 50.000 kr. eller derover
  • kunder med Totalkredit-, LR- eller DLR-lån via Merkur
  • kunder med Triodos og/eller Sparinvest værdipapirer for 100.000 kr. eller derover (kursværdi).

Se i øvrigt Merkurs prisliste.