Redegørelse fra Finanstilsynet

Finanstilsynet var i april 2017 på ekstraordinær inspektion i Merkur Andelskasse.

Finanstilsynet har i den forbindelse givet Merkur en enkelt påtale om lån til køb af andele i Merkur. Der er tale om to sager, hvor der i forbindelse med boligfinansiering skulle købes andele for et mindre beløb. Sagerne ligger fem år tilbage i tiden.

Merkur er enige i, at der er sket en fejl i de to omtalte sager. Som Finanstilsynet selv skriver i redegørelsen, har vi tydeliggjort vores forretningsgang på området og indskærpet overfor vores medarbejdere, at lånefinansiering af andele ikke er tilladt.

Du finder redegørelsen nederst på siden.