Redegørelse fra Finanstilsynet om udlånsvækst

Merkur har 1. marts 2017 fået en såkaldt risikooplysning fra Finanstilsynet vedr. udlånsvækst. Udlånsvæksten målt over 12 måneder var 20,3% pr. 30.09.2016. Finanstilsynets pejlemærke i den såkaldte tilsynsdiamant angiver, at udlånsvæksten ikke bør være over 20%.

Finanstilsynet anfører selv, at overskridelsen er af midlertidig karakter, og at udlånsvæksten pr 31.12.2016 igen er inden for pejlemærket. Udlånsvæksten pr. 31.12.2016 er på 17,1%, se mere i Merkurs årsrapport for 2016. Prognosen for 31.03.2017 peger ligeledes på en udlånsvækst, der ligger inden for pejlemærket med en bred margin.

Du kan se Finanstilsynets redegørelse her (pdf)

Merkur er glad for udlånsvæksten, da den forbedrer vores indtjening på den basale bankdrift, og udlån er derfor en bedre udnyttelse af andelskassens meget store indlånsoverskud.

Hvad består udlånsvæksten i?

Udlånsvæksten sker på en kontrolleret og sund måde efter nogle år med en svag udlånsvækst (5,9% i gennemsnit de foregående fire år). Væksten udgøres i store træk af udlån til solcelleparker og andelsboliglån, samt i mindre grad ejerboliglån og økologisk landbrug. Det forøgede udlån til bolig er spredt på mange kunder og medvirker derfor til en bedre risikospredning. Langt de fleste boligkøbere i Merkur lægger en udbetaling, der er større end det lovpligtige minimum på 5%. Økologisk landbrug har gennemgående en sund økonomi, da priserne og afsætningen er langt bedre end hos konventionelle landbrug. Solcelleparkerne har en meget sikker økonomi, da vilkår for salg af strøm er kendt i lånenes løbetid.

Det er Merkurs opfattelse, at vi har alle forudsætninger for en kontrolleret udlånsvækst. Der er et meget stort indlånsoverskud, egenkapitalen er i 2016 forøget med 67 mio. kr., og vi råder over de nødvendige kompetencer inden for de udlånsområder, hvor vi vokser.