Merkur har haft besøg af Finanstilsynet

Vi har haft besøg af Finanstilsynet og tilsynsbesøget har ført til en række påbud og risikooplysninger. Du finder redegørelsen fra Finanstilsynet nederst på siden.

Finanstilsynet har gennemgået vores store udlån og nogle af de små lån, og det har ført til ekstra nedskrivninger på 26 mio. kr., svarende til ca. 1% af andelskassens udlån og garantier.
Merkur arbejder på at bringe nogle af de nedskrevne værdier tilbage i regnskabet. Det mener vi, der er god mulighed for, da de fleste af nedskrivningerne er på kunder, der overholder deres aftaler og fortsat betaler renter og afdrag.

Finanstilsynet vurderer, at en stor del af Merkurs udfordringer skyldes voldsom vækst gennem det seneste år, hvor organisationen ikke er fulgt med væksten.
Vi er enige i, at det i en periode er gået stærkt, og at vi skal stramme op på en række af vores procedurer. Merkur har de seneste år oplevet stor vækst og der er behov for øget formalisering og struktur, men vi er overbeviste om, at vi hurtigt kan få indarbejdet de ændringer, der skal til.

På kreditområdet skal vi bl.a. blive bedre til at dokumentere de vurderinger, vi foretager. Derfor vil vi nu ændre vores forretningsgange og justere praksis.
Finanstilsynet mener desuden, at vi i enkelte større sager ikke har haft det fulde overblik over risici. De enkelte sager, der henvises til, har vi belyst yderligere og vi har skaffet os det nødvendige overblik. Dette har ikke givet anledning til, at vi grundlæggende ser anderledes på de pågældende sager.

I forbindelse med besøget hævede Finanstilsynet Merkurs solvensbehov fra 10,1% til 13,1%, hvilket reducerede den kapitalmæssige overdækning til 1,5%. Siden har Merkur styrket den kapitalmæssige overdækning, så den pr. 30.06.2017 udgør 2,5%, svarende til 55 mio. kr. Det er Merkurs ambition, at vores egen målsætning om en minimumsoverdækning på 3,0% kan nås inden årets udgang.

Du finder Merkurs halvårsrapport samt oplysninger om Merkurs solvensbehov på hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din afdeling i Merkur.