Seminar om socialøkonomiske virksomheder

Den 25. februar 2015 inviterer Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder og Merkur, Den Almennyttige Andelskasse til et heldagsarrangement med fokus på: Hvilke barrierer oplever danske socialøkonomiske virksomheder i forbindelse med adgang til risikovillig kapital og investering i det tidlige udviklingsstadium? Samt styrkelse af rammer for socialøkonomiske virksomheder.

Program

Heldagsarrangementet er opdelt i to programdele:

9.45-12.30: Deltag i workshoppen - Hvilke barrierer oplever danske socialøkonomiske virksomheder i forbindelse med adgang til risikovillig kapital og investering i det tidlige udviklingsstadium?

13.30-16.30: Hør en række oplægsholdere give deres perspektiv på flere områder:

  • ”Hvad hjælper Vækstcenter for Socialøkonomiske virksomheder med?” ved Uffe Lembo, fuldmægtig, Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder,
  • ”Hvad betyder den nye lov for socialøkonomiske virksomheder?” ved advokat Line Barfoed og advokat Knud Foldschack,
  • ”Den socialøkonomiske virksomhed og Merkur, Den Almennyttige Andelskasse – hvad kan vi sammen?” ved afdelingsdirektør Claus Skytt, Merkur i København, og
  • ”Hvad er forventningerne til fremtiden for socialøkonomiske virksomheder baseret på blandt andet vores dagligdag med socialøkonomiske virksomheder i Århus og de muligheder, den nye lov giver?” ved skoleleder Torben Dreier, FO Aarhus.

Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne.

Baggrund for formiddagsprogrammet

Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder samarbejder med Merkur, Den Almennyttige Andelskasse og Roskilde Universitet, Center for Socialt Entreprenørskab om et EU-finansieret projekt, der skal klarlægge:

  • Barrierer i det nuværende danske investeringsmarked for socialøkonomiske virksomheder
  • Mulige forslag og konstruktioner, der i fremtiden kan understøtte socialøkonomiske virksomheders adgang til risikovillig kapital og investering i opstarts- og udviklingsfasen

Baggrund for eftermiddagsprogrammet

For at understøtte interessen for at samarbejde med, aftage og efterspørge produkter fra samt investere i socialøkonomiske virksomheder skal disse have en klar profil blandt socialøkonomiske aktører, iværksættere, offentlige myndigheder på alle niveauer, investorer samt almindelige virksomheder – og på sigt borgerne.
Dette søges bl.a. opnået ved at tilbyde socialøkonomiske virksomheder muligheden for at lade sig registrere i henhold til Registreringsordningen for Socialøkonomiske Virksomheder. Registreringsordningen åbnede den 1. januar 2015.

Praktiske informationer

Dato: Onsdag den 25. februar 2015
Adresse: ”Remisen” på Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus
Tilmelding kan ske på Vækstcenterets hjemmeside inden den 23. januar 2015.

Der er et vist antal pladser til arrangementet, og vi skriver deltagere op, indtil ”Remisen” er fyldt op.

NB: Til formiddagsprogrammet har vi 40 pladser og disse er øremærket til socialøkonomiske virksomheder og brancheorganisationer. Formiddagsprogrammet afsluttes med frokost fra kl. 12.30-13.30.

Bekræftede deltagere vil få besked primo februar 2015.