Varsling til erhvervskunder med en aftale om Swipp Erhverv Mobilnummer

Vi opdaterer brugerreglerne for Swipp Erhverv Mobilnummer

Du har nu mulighed for at få vist, at din forretning modtager betaling med Swipp. Det gør du ved at registrere din forretning hos Swipp ApS. Læs mere i brugerreglernes pkt. 6.

Vi har desuden justeret pkt. 2.2 om begrænsningerne i brugen af Swipp og tilføjet et afsnit i pkt. 12 om betalingstjenestelovens anvendelse på Swipp Erhverv Mobilnummer.

Ændringerne træder automatisk i kraft den 25. november 2016, medmindre du inden denne dag har kontaktet Merkur og meddelt os, at du ikke kan godkende ændringerne. Kan du ikke godkende ændringerne, kan du opsige din aftale om Swipp Erhverv Mobilnummer straks og vederlagsfrit.

Du kan se de opdaterede brugerregler her.