Merkur Andelskasses bestyrelse

Merkur ledes af direktionen i samarbejde med en bestyrelse. Repræsentantskabet vælger seks ud af de ni bestyrelsesmedlemmer. Tre bestyrelsesmedlemmer vælges af Merkurs medarbejdere. Repræsentantskabet vælges af Merkurs generalforsamling, hvor alle andelshavere har stemmeret.
 • Henrik Tølløse

  Formand. Bankuddannet, HD i finansiering. Økonomi- og administrationschef i VinoVenue. Bosat i Ringsted.

 • Jakob Brochmann Laursen

  Næstformand. Uddannet cand.polit. og underdirektør i ALKA forsikring. Bosat i Hillerød.

 • Anke Stubsgaard

  Uddannet cand.scient.biolog. Konsulent. Bosat i Hjortshøj.

 • Bernhard Franz Schmitz

  Uddannet specialpædagog. Leder (CEO) af Marjatta. Bosat i Sjolte. 

 • Klaus Loehr-Pedersen

  Projektleder i Foreningen for Biodynamisk Jordbrug. Underviser og foredragsholder. Bosat i Vejle.

 • Hilde Kjeldsberg

  Uddannet civiløkonom. Kreditchef og direktionsmedlem i Den Nordiske Investeringsbank. Bosat i Helsinki.

 • Henrik Kronel

  Medarbejderrepræsentant. Kunderådgiver, investering. Uddannet i Provinsbanken. Danske Bank Akademi. Bosat i Eskilstrup.

 • Jesper Kromann

  Medarbejderrepræsentant. Projektleder. Uddannet i Amtssparekassen. Bosat i Bogense.

 • Søren Sivesgaard

  Medarbejderrepræsentant. Kunderådgiver, privat. Uddannet i Sydbank. Bosat i Aalborg.