Merkurs revisionsudvalg

Merkur har nedsat flg. revisionsudvalg:

Jakob Brochmann Laursen, udvalgsformand
Henrik Tølløse
Søren Sivesgaard

  
Revisionsudvalgets funktion: 

  • at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen 
  • at overvåge om andelskassens interne kontrolsystem og risikostyringssystemer fungerer effektivt 
  • at overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v. og 
  • at overvåge og kontrollerere revisors uafhængighed, herunder særlig leveringen af yderligere tjenesteydelser til andelskassen

Det er et lovkrav, at alle pengeinstitutter med en balance over 500 mio. kr. skal have et revisionsudvalg, som er et udvalg under bestyrelsen. Det skal bestå af bestyrelsesmedlemmer.