Amnesty International

Merkur og Amnesty International har i samarbejde oprettet støttekontoen Amnesty-konto.

Amnesty International er en verdensomspændende demokratisk medlemsorganisation med mere end 80 nationale sektioner og aktiviteter i 150 lande. Organisationen arbejder for at forhindre og afsløre menneskerettighedsovertrædelser. I kampen mod alvorlige krænkelser af menneskerettighederne dokumenterer og aktionerer Amnesty uafhængigt af politiske interesser. 

www.amnesty.dk