Cultura Sparebank

Merkur og Cultura samarbejde omkring bæredygtig bankdrift.

Cultura Bank er et norsk bæredygtigt bankinitiativ, som i 1997 opnåede egentlig bankstatus. Merkur og Cultura har fra starten haft et samarbejde - blandt andet omkring udvikling af fælles skandinaviske opsparings- og investeringsmuligheder. Cultura Bank og Merkur har et tæt samarbejde.

Siden 1999 har Merkur og Cultura haft et redaktionsfællesskab omkring udgivelsen af kundemagasinet Pengevirke. Derudover mødes de to banker, sammen med svenske Ekobanken, hvert år til Nordisk Bankmøde, hvor bæredygtig bankdrift diskuteres og erfaringer udveksles.

www.cultura.no