Maj Invest

Maj Invest og Merkur har et samarbejde, således at Merkurs kunder kan investere i visse af Maj Invests etiske aktie afdelinger.

Koncernen blev stiftet i 2004. Efter at have modtaget tilladelse fra Finanstilsynet blev Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S etableret i maj 2005 af medarbejdere, ledelse og Lønmodtagernes Dyrtidsfond, hvoraf sidstnævnte solgte sin aktiepost i 2011.

Foreningens porteføljerådgiver, Fondsmæglerselskabet Maj Invest, foretager løbende overvågning og screening af de enkelte selskaber i foreningens forskellige børsnoterede aktieporteføljer med henblik på at vurdere, hvorvidt selskabernes aktiviteter er i overensstemmelse med foreningens krav til virksomhedernes etiske ansvar.

Det sker for at efterleve de standarder og retningslinjer, der er indeholdt i internationalt anerkendte konventioner og normer. Dette omfatter etik, social og miljømæssig ansvarlighed samt corporate governance.

Den løbende overvågning sker i samarbejde med den nordiske konsulentvirksomhed GES Investment Services Danmark A/S (GES), der løbende overvåger ESG-forholdene (environment, social, governance) i de selskaber, der indgår eller kunne tænkes at indgå i foreningens porteføljer.

www.majinvest.dk