Til fælles kamp for grøn omstilling

Andelsboligforeningen AB Søpassagen på Østerbro i København besluttede i 2007 at blive Danmarks første CO2-neutrale andelsboligforening. Det mål har foreningen, som er kunde i Merkur, nu nået.

Af Ida Bjørg Meldgaard, Pengevirke 

Bygninger udgør 40 procent af den samlede CO2-udledning i Danmark. Det, samt ønsket om at vise, at man i fællesskab kan gøre en reel forskel, var motivationen for at skabe en 100 procent CO2-neutral andelsboligforening hos Merkurkunde AB Søpassagen. En huslejestigning på 11 procent og viljen blandt beboerne til at ændre deres vaner og støtte op om det fælles projekt, var forudsætningen for, at det lykkedes. Da foreningen i starten af 2014 fik en aftale i hus om at få deres strøm leveret fra danske vindmøller, kunne beboerne endelig fejre, at målet var nået.

Foreningen har nået sit mål ud fra det, de kalder ’Model Søpassagen’, som har tre hovedfokusområder: Mennesker, teknik og køb af CO2-kvoter. Beboerne yder alle en indsats og har hver især lagt en personlig handleplan. I begyndelsen afholdt man el-spare konkurrencer om at nedsætte sit forbrug mest, der blev udnævnt klimaambassadører, og beboerne fik besøg af Københavns kommunes klimakonsulenter.

Det næste fokus er energirenovering og tekniske forbedringer. Solcellerne på taget leverer strøm til alle fællesområder. Omkring 100.000 liter regnvand bliver opsamlet og brugt i vaskeriet. Lavskyls-toiletter, nye vandhaner og vinduer kan nævnes, og den regn, der falder i gården, føres uden om kloaknettet via en faskine, der er begravet under cyklerne. På den 150 m2 store tagterrasse vokser blomster og nytteplanter, der i sig selv bidrager positivt til miljøet.

For at nå målsætningen om at blive CO2-neutrale, var det i begyndelsen nødvendigt at købe CO2-kvoter. En CO2-kvote er retten til at udlede et ton CO2. Du kan købe kvoter hos Danmarks Naturfredningsforening, der destruerer dem og derved forhindrer andre i at udlede en tilsvarende mængde. Man ønskede dog at komme så langt som muligt med de menneskelige og tekniske tiltag, og foreningen har nu formået helt at udfase kvotekøbet, så det ikke længere er en del af foreningens CO2-neutralitet.

Københavns Kommunes Byfornyelsespulje støttet har støttet projektet med over halvanden million kroner.

♥ AB Søpassagen er kunde i Merkur

 

Fem gode råd til andre, der vil i gang

1. Få forankret miljøprojektet i bestyrelsen og i foreningen.
2. Bliv enige om en langsigtet vision med klare mål.
3. Indsaml viden om jeres nuværende forbrug, og hvilke muligheder I har for at ændre det.
4. Formuler en kortsigtet handlingsplan.
5. Hav det sjovt undervejs, og fejr de mål, I når.

Andelsboligforeningen AB Søpassagen består af omkring 90 andelslejligheder, og den mere end 150 år gamle bygning på Søpassagen strækker sig imellem Ryesgade og Sortedams Sø på Østerbro i København. Foto: AB Søpassagen

Andelsboligforeningen AB Søpassagen består af omkring 90 andelslejligheder, og den mere end 150 år gamle bygning på Søpassagen strækker sig imellem Ryesgade og Sortedams Sø på Østerbro i København. Foto: AB Søpassagen