Små investering flytter det store læs

Verden blev vidne til en historisk begivenhed lørdag 12. december 2015 hvor 195 nationer vedtog en klimaaftale om at beskytte planeten fra uoprettelige klimaforandringer.

Af Lauren Maxwell, Triodos Investment Management 

Det positive resultat bekræfter et presserende behov for at investere endnu mere i vedvarende energi. Med sit netværk af dygtige og innovative iværksættere indenfor feltet vedvarende energi, er Triodos Renewables Europe Fund stærkt positioneret til at spille en aktiv rolle i overgangen mod mere vedvarende energikilder.

Historisk resultat

Den aftale der blev underskrevet ved klimakonferencen i Paris (COP21) har til formål at begrænse stigningen med 2˚celcius i forhold til den globale førindustrielle gennemsnitstemperatur. Mange arbejder allerede aktivt med denne forandring og med de rette politiske rammer og et gunstigt miljø, vil jorden gødes for overgangen til en mindre kulstofbaseret energiproduktion. Paris-aftalen sender et stærkt signal til både markederne og den private sektor, om at vejen frem er mod en verden der er mindre afhængig af fossile ressourcer; Udsigterne for investeringer i vedvarende energi er således gunstige.

Investering i vedvarende energi

Klimakonferencens resultater vil sandsynligvis øge mulighederne for investeringer i vedvarende energi.

Der er mange forskellige overvejelser, og mange forskellige valg når man investerer i vedvarende energi. Og der er en bred vifte af incitamenter i markedet. Investorer på alle niveauer kan finde projekter at investere i, og dermed stimulere omstillingen fra en fossilt baseret økonomi til en økonomi baseret på vedvarende energi. Institutionelle investorer er begyndt at afhænde kulstoftunge produktionsanlæg. Samtidig er interessen for at investere i vedvarende energi vokset, hvilket resulterer i en bedre adgang til finansiering for vedvarende energiprojekter.

Lave oliepriser skjuler tendens

Tendensen understøttes af en nedadgående omkostning kurve for vedvarende energi. Konkret er omkostningerne til solanlæg faldet kraftigt i de seneste par år. Det gør investeringer i vedvarende energi stadig mere konkurrencedygtige i forhold til traditionel elproduktion. Som følge heraf kræver det stadig mindre statslig støtte, for at øge produktionskapaciteten af ​​vedvarende energi. De nuværende lave oliepriser skjuler det faktum, at omkostningerne til at finde og producere olie er steget over tid. Undersøgelses- og produktionsomkostninger vil sandsynligvis fortsætte med at stige, da erstatninger for udtømte reserver bliver vanskeligere (dybt vand, olie sand, fjerntliggende steder), at finde og dermed dyrere. Aktiekurser går op og ned, men det kan ikke nægtes at vilkårene for vedvarende energi er solide, mens aftalen underminerer den fossile industris grundvilkår.  Der er ingen mirakelkur, men gennem effektive interventioner, kan politikerne sætte en pris på kulstof. Det vil forhåbentlig føre til et fundamentalt skift væk fra de mest kulstofintensive aktiver (fx kulfyrede anlæg) til investeringer i vedvarende energi.

Erfaren investerings rådgiver

Siden starten i 2006 har Triodos Renewables Europe Fund medvirket til at udvikle sektoren for vedvarende energi ved at investere i europæiske el producerende anlæg, med det formål at øge andelen af ​​ren energi og reducere CO-udledning. Fonden investerer i små til mellemstore europæiske vedvarende energiprojekter, primært vind- og solenergianlæg. Investorerne har således direkte indflydelse på udviklingen i energisektoren.

Effekter

På trods af sin beskedne størrelse, genererer fonden betydelige forandringer. De finansierede projekter har samlet set produceret 448 GWh grøn og vedvarende energi i 2015, hvilket giver 127.968 europæiske husstande adgang til ren energi og en reduceret CO2-udledning på 162.851 tons. I øjeblikket kan en investering på under 500 EUR reducere en investors CO2-fodaftryk med 1 ton om året. 

Siden december 2015 er otte Heineken distributionscentre i Holland drevet ved hjælp af solenergi, der er finansierede af Triodos Renewables Europe Fund. Mere end 12.000 solpaneler er installeret på otte lokaliteter over hele landet, med en kapacitet på 3 megawatt (MWp). Den forventede energiproduktion af panelerne matcher energibehovet for ca. 800 boliger.

Grib mulighederne

Udsigterne for vedvarende energi er gunstige, og der er mange åbninger i sektoren for investeringer for en række investorer med forskellig risikoprofil.

Investorer kan bidrage til den nødvendige forandring i energisektoren. Gennem attraktive finansielle, sociale og miljømæssige afkast, kan du som investor spille en aktiv rolle og bidrage til en global bæredygtig udvikling.

 

 

Siden december 2015 er otte Heineken distributionscentre i Holland drevet ved hjælp af solenergi, der er finansierede af Triodos Renewables Europe Fund. Foto: Triodos Investment Management

Siden december 2015 er otte Heineken distributionscentre i Holland drevet ved hjælp af solenergi, der er finansierede af Triodos Renewables Europe Fund. Foto: Triodos Investment Management

Klimakonferencens resultater  vil sandsynligvis øge mulighederne for investeringer i vedvarende energi. Foto: Triodos Investment Management

Klimakonferencens resultater vil sandsynligvis øge mulighederne for investeringer i vedvarende energi. Foto: Triodos Investment Management