Dansk Landbrug Version 2.0

På Gram Slot viser de nye veje for dansk landbrug. Med økologi, åbenhed og alternativ ejerform vil de være et nytænkende landbrug bygget på traditionelle landmandsdyder. Dermed viser de vejen for en ny økologisk fællesvision, der skal redde landbruget.

Af Nanna Juul Jensen, Pengevirke

Svend Brodersen er manden bag det Sønderjyske Gram Slot. Han har været økolog i snart 20 år og har en klar fremtidsvision – vi bør omlægge al landbrugsproduktion til økologisk drift.

- Det vil skabe en ny stolthed, en ny gejst og så vil det skabe en enorm stærk økonomi i landbruget.

Det er Gram Slot med sin vækst og værdier i den grad et eksempel på. Svend Brodersen og hans kone, Sanne, købte tilbage i 2007 det sønderjyske slot. Siden har de restaureret og udvidet det oprindelige areal, og i dag står Gram Slot som et samlingspunkt for det erhvervsmæssige og kulturelle liv på egnen. Med koncertsal, foredrag og ferielejligheder, slotspark, naturskole og messer er Gram Slot ikke bare et af Danmarks største økologiske landbrug, men en unik og åben del af den danske landbrugssektor.

Visionen for Gram Slot er formet af Svend Brodersens barndom og opvækst mellem danske landbrugsfamilier. Han vil inspirere de danske landmænd til at ranke ryggen og igen blive foregangsland for verden.

- Danmark har i så høj grad brug for de værdier, dansk landbrug står for. Landbrugskulturen har været et bærende element i hele den velstand, vi har i dag. De værdier er grundlaget for andelsbevægelsen og dens tanke om at organisere sig.

- Det er bærende elementer, der på ingen måder er forældede men tværtimod enormt relevante for en god fremtid for Danmark og for andre lande.

Tilbage med stoltheden

- Da jeg var barn, rejste landmændene sig op i forsamlingshusene. Og når der var fest, var det dem, der holdt de bedste taler. De havde de største visioner og den største respekt. Men i dag rejser de sig ikke længere op, fordi man putter sig en lille smule.

Ifølge Svend er det et tegn på, at dansk landbrug bevæger sig væk fra den kultur og det værdisæt, det er bygget på. Ved at søsætte en fællesvision om et 100% økologisk landbrug kan man bringe stoltheden tilbage til det landbrug, der engang var banebrydende.

- Det at gå en ny vej sammen er en enorm stærk bevægelse. Hele landbrugskulturen i Danmark skal gå forrest. Vi skal vise verden, at vi kan producere madvarer af høj kvalitet og samtidig efterlade en bedre jord, end vi overtog.

Går landbruget samlet mod økologien, følger de fremtidens kræfter. Og det at være bannerfører vil ikke bare give en gejst men også sikre en bedre indtjening, fordi man bevæger sig med fremtidens forbruger.

- Hvis man kigger på vores børn, så er bæredygtighed en grundpille i deres opvækst og skolegang. Det siger mig, at det ikke er et forbigående fænomen. Det skal dansk landbrug kigge på, for det er morgendagens forbruger.

Fortællingen om det danske land

En fuldstændig økologisk landbrugssektor vil give Danmark en enorm eksponering og kan styrke landmændenes plads på det internationale marked. En ren økologisk linje vil også skrive sig godt ind i fortællingen om vores land med vindmøller, biogasanlæg og solceller.

Netop kombinationen af værdier og fortællinger har været en vigtig del af succesen på Gram Slot. Det har gjort dem i stand til at adskille deres produkter fra resten og høste fordelene af det. Men selvom slottet i Sønderjylland er et landbrug med unikke rammer, så mener Svend Brodersen, at metoden er den, hele dansk landbrug skal bruge til at differentiere sig på de udenlandske markeder.

- Når nogen tænker: ’Det vil vi gerne støtte’ om Gram Slot. Så er det præcis det samme, man skal tænke om danske landbrugsvarer. En kineser, tysker eller svensker kan tænke: ’Ah Danmark, der kan man komme ind i staldene og se, hvordan det foregår. Der er åbenhed, fødevaresikkerhed og ingen kemikalier. Det køber jeg.’

- Det er det, jeg drømmer om, dukker op i hovedet på folk, når de tænker på Gram Slot. Og det Gram Slot er for Danmark, det skal Danmark være for hele verden.

- Det land var vi engang, men vi skal videreudvikle det brand. Så vi starter ikke helt forfra. Vi skal huske at have stor respekt for det, der allerede er. Vi skal bare komme med version 2.0.

Fremtidens delte ejerskab

Og landbrugets version 2.0 kan opstå ved at udforske nye ejerskabsformer. Det er noget, Gram Slot selv har praktiseret.

For selvom Svend og Sanne Brodersen har aktiemajoriteten i deres virksomhed, så har de en medejer og eksklusiv afsætningskanal i supermarkedskæden, Rema 1000. Gram Slot startede samarbejdet med supermarkedskæden tilbage i 2010. I dag ejer Rema 1000 en aktieandel på 46% og sælger både mel, mælk samt frostvarer i deres butikker. Det samarbejde har været med til at muliggøre Gram Slots ekspansive landbrug.

I dag kategoriseres de fleste landbrug som store virksomheder, og Gram Slot er ingen undtagelse. Derfor kræver de også store investeringer, og det kalder på kreative veje. Delt ejerskab er én af de mange veje. Og på sigt tænker Svend Brodersen også på at gøre nuværende driftsledere på opkøbte gårde til medejere.

- Der er nogen, der undervurderer kraften i selvejet. Men hvis jeg får indflydelse og medejerskab over de ting, jeg arbejder med, så kan jeg arbejde dobbelt så langt på literen. Sådan er det for mig og for rigtig mange andre mennesker.

- I fremtiden vil man ikke længere have en idé om, at det her er måden, det skal gøres på. Det er passé. Der vil komme en mosaik af forskellige løsninger på ejerstruktur og finansieringer.

Et delt ejerskab betyder selvfølgelig, at man også deles om beslutninger og viden. Men det ser Svend Brodersen ikke de store ulemper ved. Han mener, overskuddet ofte bliver større, hvis man giver flere personer en aktie. Og af nye ejerforme fremhæver Svend Brodersen blandt andet at lade pensionskasser og private investere i grønne landbrug.

- Det vil give hr. og fru Hansen medejerskab i landbruget og gøre, at de bakker mere op om dets produkter, når de er nede i supermarkedet og handle. Det kan også være en vej for virksomheder eller pensionskasser at få en grøn profil.

Omlægning af de mange hektar

Men for at dansk landbrug kan blive 100% økologisk, skal utrolig mange landbrug gå væk fra den konventionelle drift. Og det med driftsomlægningen må Svend Brodersen siges at kende til. Bare i år omlægger de på Gram Slot omkring 700 hektar til økologisk landbrug, og selvom det godt kunne afstedkomme nervøsitet de første par gange, så er der ikke meget af den tilbage efter knap 20 år og endnu flere omlægninger.

- Der er selvfølgelig nogle ting, vi skal hjælpe hinanden med at få styr på for, at alt dansk landbrug bliver økologisk. Men det rent praktiske i at gøre det er ikke noget problem. Der er måske nogle produktionsformer, der vil vokse og andre vil gå lidt ned, men sådan går det i forvejen. Og det er helt uafhængigt af omlægningen. Derfor ser Svend Brodersen positivt på udviklingen for dansk landbrug, hvis man bare ser ti år frem.

- Jeg tror, det kommer til at gå virkelig, virkelig stærkt. Tingene forandrer sig så hurtigt, og børnene presser på. De står ovre ved den økologiske mælk, når vi handler.

- Økologiske landmænd opnår efterhånden den samme effektivitet som konventionelle. Så jeg tror, mange konventionelle varer vil blive udfaset. For hvorfor køre med dobbeltsortiment i kål, hvis man kan sælge det økologiske til næsten samme pris? Og hvad angår det store arbejde, som ligger foran de danske landmænd, er Svend Brodersen heller ikke sådan at slå ud.

- Vi er i mål den dag processen starter, og skal i gang med at lave den her forandring i vores samfund. Lige pludselig vil du mærke stoltheden, der fylder alle dine blodårer og pibler som champagne. Det skal vi have til at ske. Og ikke bare et lille sted som vores men overalt. Det kan lade sig gøre. Det er bare et spørgsmål om en fælles drøm.

♥ Gram Slot er kunde hos Merkur

 

Svend Brodersen er manden bag det Sønderjyske Gram Slot. Han har været økolog i snart 20 år og har en klar fremtidsvision – vi bør omlægge al landbrugsproduktion til økologisk drift. Foto: Gram Slot

Svend Brodersen er manden bag det Sønderjyske Gram Slot. Han har været økolog i snart 20 år og har en klar fremtidsvision – vi bør omlægge al landbrugsproduktion til økologisk drift. Foto: Gram Slot

På Gram Slot viser de nye veje for dansk landbrug. Foto: Gram Slot

På Gram Slot viser de nye veje for dansk landbrug. Foto: Gram Slot