Farvel til flyvende toiletter

Hvis du har en C02-sparekonto i Merkur støtter du opførelsen af et biocenter i et af Afrikas største slumområder. Bygningen i Nairobi rummer toiletfaciliteter, men skal også fungere som forsamlingshus for kenyanerne

Af Claus Christensen, VedvarendeEnergi

Kibera. Et slumområde i Kenyas hovedstad, Nairobi. Her er 400.000 mennesker presset sammen på et område, der kun udgør 3% af Københavns Kommunes areal. Med mangel på toiletter og kloakering tvinges de fleste til at besørge i en pose, som efterfølgende smides væk. Deraf kommer navnet Flying toilets.
Men de flyvende toiletter skulle gerne snart blive færre i slumområdet. Inden længe vil en tre-etagers bygning nemlig skyde op mellem de lave bliktage i Kibera. Bygningen er et såkaldt biocenter og skal rumme toiletter og badefaciliteter, men også lokaler, som kan bruges til så forskellige formål som forsamlingshus, internetcafé og energicenter. Gennem CO2-sparekontoen støtter Merkur Andelskasse projektet økonomisk, der varetages af miljøorganisationen VedvarendeEnergi.

Et multifunktionelt hus

Erik Junge Madsen, der er projektleder hos VedvarendeEnergi fortæller om biocentret: „Hensigten med biocentret er at sørge for ordentlige sanitære forhold for især de skolebørn, som kommer til at bruge toiletterne og bademulighederne. Men biocentret kommer også til at være et mødested – en slags forsamlingshus – for befolkningen. Derfor bliver der også kontorer til lokale foreninger, mødelokaler og internetcafé, som kan bruges af skolens elever og beboere udefra.“
Fækalier bliver til biogas
Det bliver altså et multifunktionelt hus, som inden længe vil præge bybilledet i området omkring Sct. Christines Primary School, som ligger i den sydvestlige del af Kibera. Og så er det samtidig et miljøvenligt af slagsen. Under bygningen er en biotank, som opsamler biogas fra fækalierne. På den måde kan man imødegå problemet med  manglende kloakering og samtidig udnytte energipotentialet i gassen fra fækalierne. Biogassen skal i første omgang bruges i skolens køkken, men på sigt kan det komme på tale at sælge den overskydende gas til de nærmeste naboer.

Skolen skaber indtægter fra biocentret

Biocentret bliver opført på en skole, dels for at sikre bygningen mod nedrivning, som de komplicerede ejendomsforhold i Kibera kan medføre, dels for at knytte biocentret direkte til skolebørnene. Det er ideen, at skolen kan bruge indtægterne fra blandt andet lokaleudlejningen til at forbedre forholdene på skolen og til indkøb af skolematerialer. Og så kan biogassen også spare skolen for udgifter til brænde. Der går omkring 350 skolebørn på Sct. Christines Primary School, og det er først og fremmest dem, der får glæde af biotoiletterne. Men også de knap 600 beboere i de ca. 120 boliger, der ligger i umiddelbar nærhed af skolen, regner VedvarendeEnergi med kan benytte bygningens faciliteter.

Merkur støtter op om CO2-reduktion

Merkur støtter projektet gennem CO2-sparekontoen fordi projektet muliggør en reduktion i CO2 udslippet. Samtidig er det med til at forbedre livsforholdene og sanitære forhold i Kibera. Kirsten Arup fra Merkur som har været med til at udvælge projektet siger: „Med det her projekt slår man sytten fluer med et smæk.Der er flere mursten og færre solceller end i tidligere projekter, men man skal ikke lade sig snyde. Energianlægget udgør selve kernen i projektet – det kaster bare rigtig mange sociale fordele af sig.“

Kenyansk NGO

Det er den kenyanske NGO, Umande Trust, som Vedvarende-Energi har som samarbejdspartner i Nairobi. Umande Trust har taget ideen om bygningens biogasanlæg fra Asien, men har tilpasset anlægget til kenyanske forhold. Mr. Charles Ochiel, som er skoleleder fra Sct. Christines Primary School fortæller, at biocentret bliver imødeset med store forventninger: „Vi er meget stolte over at VedvarendeEnergi har valgt at bygge en Biodome på vores skole, da den betyder at eleverne får bedre toiletter og et IT-center. Vi vil bruge biogassen i skolens køkken, så vi ikke længere skal købe træ til vores store brændekomfur.Vi får også mulighed for at tjene penge på de naboer, som vil benytte toiletterne og baderummene. Nu kan vi købe bøger og skolematerialer til børnene og sikre løn til lærerne.“En ‘caretaker’ står for den daglige drift af biocentret, og skal sørge for sæbe og papir i toiletter og baderum, og vedkommendeskal i det hele taget holde biocentret rent. Den overordnede drift klares af en bestyrelse sammensat af folk fra skolen og lokalområdet.

♥ VedvarendeEnergi er kunde hos Merkur