Mange bække små

Merkur tilbyder vores kunder at investere i en række forskellige bæredygtige projekter. Blandt andet kan man investere i opførelsen af vedvarende energi gennem investeringsforeningen Triodos Renewables Europe Fund som har oplevet en voldsom vækst lige siden starten.

Af Karl Johnsen, Pengevirke

Siden Merkur introducerede muligheden for at investere i vedvarende energiprojekter gennem Triodos Renewables Europe har interessen været stor. Alene sidste år købte Merkurs kunder så mange nye investeringsbeviser i Triodos Renewables Europe, at den samlede beholdning steg med 40% fra året før. 
Finanskrisen har ikke skræmt de interesserede væk, siger Kim de Boer, der er Fund Manager i investeringsforeningen der er startet af den Hollandske bæredygtige bank Triodos, og tilføjer 
- Interessen for bæredygtige investeringer er steget siden krisen. Det er en del af en bevægelse i samfundet, som man ser over det hele. Den finansielle krise har måske sat fart på denne udvikling, men den var der allerede inden. 
Vi har fået et andet fokus nu, og er måske mere opmærksomme på hvordan man kan bidrage til at sætte en positiv udvikling i gang i samfundet og miljøet.
- Finanskrisen har sat fokus på hvad der forbedrer vores livskvalitet, og hvad der er vigtigt.

Stor effekt

Og den stigende interesse har en effekt på klimaet. Når der er flere der vil investere i den type projekter, bliver der også opført flere sol- og vindparker, forklarer Kim de Boer.
- Fonden er til for, at gøre det muligt for dens kunder direkte at bidrage til væksten af vedvarende energi i Europa. Triodos har været involveret i vedvarende energi siden 1990. Igennem alle disse år har vi opbygget et bredt felt af projekter og mange års erfaring, med meget viden og et stort team af professionelle.
Men det er selvfølgelig ikke kun danske kunder, der investerer i Triodos. Samlet er der 1,8 milliarder euro der er placeret i primært vind og solenergi gennem Triodos Bank. Selvom energisektoren i Europa er enorm, er det stadig noget, der kan mærkes. 
De vedvarende energiprojekter i Triodos Bank finansierer, sparer miljøet for mere end 2.000.000 tons CO2 om året, og leverer samlet energi svarende til 1.500.000 europæiske husholdningers årlige forbrug.
Det er de mange bække der gør en stor å. Eller ”Small is the new big” – ”Småt er det nye store” som det hedder i en video som Triodos har fået lavet. Underforstået at de små investorer, bankkunder og aktører er dem der kommer til sætte dagsordenen fordi de er mange, og tilsammen kan flytte udviklingen.

Sol og vind

Triodos har sat over 360 forskellige projekter i gang der er næsten ligeligt fordelt mellem sol og vind. Desuden har de financieret et mindre antal biomasse og vandenergiprojekter. Triodos er dog meget selektive overfor de biomasseprojekter de investerer i. Ingen af biomasse-projekterne bruger derfor biomasse der er dyrket med henblik på energiproduktion, da det kan have katastrofale konsekvenser i udviklingslandene, hvis fødevareproduktion skal konkurrere med produktion af biomasse til energiproduktion. De køber heller ikke biomasse der skal transporteres langt, da det reducerer miljøgevinsten. Med de begrænsninger og den stigende interesse i biomasse har prisen været høj, især i de senere år. Det har haft en negativ indflydelse på biomasseprojekterne og derfor vil fokus fremover være på vind og solenergi. 
Vind og sol har den store fordel, at der primært skal investeres penge i opførelsen af anlæggene, og derefter kun bruges et mindre beløb til vedligeholdelse og drift i resten af levetiden. Brændselet – vind og sol – er så at sige gratis, når først anlægget er bygget - i modsætning til både fossile brændsler og biomasse - og derfor er indtægten relativt stabil.
- Vi investerer i det lange løb, sammen med velfunderede partnere. Der kan være udsving på kort sigt på grund af variationer i mængden af sol og vind, men over tid udjævner det sig. forklarer Kim de Boer. ”Et år kan der være mindre sol, men så skinner solen mere året efter, og så retter det sig op.

Ny energiskat i Spanien

Det er målet for Triodos Renewables Europe Fund, at man som investor får et gennemsnitligt afkast i størrelsesordenen 5-7% om året. I dag er afregningspriser for el, for det meste noget der aftales med regeringerne i de lande hvor anlæggene står, og oftest er de fastsat for hele anlæggets levetid. Derfor giver det en relativt stabil indtægt. Men sidste år blev værdien af de spanske sol-farme i fonden nedjusteret, netop fordi Spanien på grund af krisen indførte en skat på energiproduktion. Skatten skal betales uanset om energien er baseret på kul, olie eller vedvarende energi. Samtidigt gav investeringerne i biomasse også et tab, fordi prisen på biomasse som sagt er høj i disse år. Resten af projekterne gav et overskud, som forventet eller bedre end forventet, men altså ikke nok til at undgå et samlet underskud i 2012, forklarer Kim de Boer.
- Vi har nu en portefølje af projekter som vi håber, kan skabe det afkast på 5-7% om året som vi forventer, men det kan vi kun gøre, hvis vi i den nærmeste fremtid koncentrerer os om vind og sol, og yderligere spreder os til flere lande, så ændringer i beskatning eller afregningspriser i et enkelt land påvirker fonden mindre.
Derfor vil Triodos fremover ikke investere yderligere i biomasse, men holde sig til sol og vind. Samtidig vil de udvide investeringerne til flere lande i Nordeuropa hvor økonomierne er stærkere og reguleringen af energiområdet er mere stabil. De eksisterende projekter beholder de dog. 
Et af de nye projekter Triodos Renewables Europe Fund er i gang med at se nærmere på, er et stort energiprojekt i Danmark. Det forventes at der skal opføres vindmøller med en kapacitet på omkring 30 MW i den sydlige del af Jylland i samarbejde med en dansk virksomhed.

Fakta

Triodos Renewables Europe Fund er en af en række forskellige bæredygtige investeringsmuligheder, som Merkur tilbyder. Hvis du er interesseret i at høre mere, kan du kontakte Merkur, eller læse mere under investering 

Foto: Triodos Investment Management

Foto: Triodos Investment Management