Det skal banken bruge når du starter virksomhed

Du har ideen, men hvordan får du taget det næste skridt og talt med banken om dit iværksættereventyr?

Lise Arnbo, Erhvervsrådgiver Merkur

Måske står du med en rigtig god ide til en virksomhed. Du vil bare gerne i gang, men mangler penge. Det kan godt være lidt uoverskueligt at finde ud af, hvordan man skal finde finansiering til den virksomhed man gerne vil starte. Hvordan får man banken til at hjælpe?

Men inden da, så stop op og træk vejret. Er det det du virkeligt vil? Er du klar til at yde en stor indsats på bekostning af familie og fritidsliv? Hvis du kan sige ja, så læs videre.

Lav en forretningsplan

Det vigtigste er, at du har en god ide til et produkt eller en ydelse, som du brænder for. Men du skal også lave en forretningsplan, så du kan se om din ide nu også er så god som du tror. En god forretningsplan kan du desuden bruge til at udvikle virksomheden. Vores erfaring i Merkur er, at den bedste forretningsplan udarbejdes løbende over en periode. Vi oplever vi ofte, at forretningsplanen kun bliver brugt én gang - nemlig når der skal søges om finansiering. Vi vil opfordre til at du bruger forretningsplanen som et værktøj, som løbende bliver opdateret.

Merkur låner til særlige områder

Når vi skal vurdere en om en ny erhvervskunde kan få lån i Merkur kigger vi både på økonomien og på om det virksomheden beskæftiger sig med, ligger inden for vores område. Vi låner penge ud til bæredygtig produktion og handel, det sociale område og kultur og undervisning. Det kan for eksempel være at man arbejder med økologiske fødevarer, energibesparende løsninger eller vedvarende energi, skoler, teater og musik, eller det kan være fordi man tager sociale hensyn i ansættelsen af medarbejdere. Måske kan du ikke præcist placere dit projekt inden for disse områder, det skal dog ikke holde dig tilbage. Vi tager gerne en indledende snak på telefon for at vurdere, om Merkur kan være med.

Realistisk økonomi

Merkur vil gerne låne penge ud både til private og erhvervsvirksomheder. Men vi vil selvfølgelig også gerne være sikre på, at pengene kommer retur igen. Derfor er det vigtigt, at vi har tiltro til den kommende virksomhed. Vi skal kunne se, at det er en god og bæredygtig virksomhed - både med hensyn til den effekt virksomheden har på samfundet, men også økonomisk. Virksomhedsplanen skal være realistisk og personerne bag skal kunne realisere den.
Når vi skal vurdere økonomien i virksomheden ser vi på forretningsplanen, budgetter og hvor finansieringen skal komme fra.

Kan du stille sikkerhed?

De penge som andre kunder stiller til rådighed og som Merkur låner ud, skal vi selvfølgelig sørge for, at der er bedst mulig sikkerhed for. Det er derfor en god ide, hvis du overvejer, hvilke muligheder du har for at stille sikkerhed. Personerne bag virksomheden skal altid hæfte i større eller mindre omfang. Der udover kan det komme på tale med f.eks. et pant i virksomhedens aktiver, pant i bolig, værdipapirer eller lignende stillet af f.eks. personerne bag virksomheden eller andre, der vil støtte op. Det hjælper altid, hvis du selv kan komme med noget opsparing. Det gør finansieringen billigere og viser, at du selv er villig til at tage noget af risikoen.

Få hjælp

Du vil sikkert støde på områder, du ikke har erfaring med. Her kan du med fordel inddrage dit netværk og eventuelt forskellige eksperter. Har du brug for hjælp til at lave for eksempel en god forretningsplan eller et budget er der gode muligheder for at få hjælp forskellige steder. Merkur kan ikke give hjælp til at udarbejde budgetter, men der findes lokale erhvervscentre i kommunerne der hjælper iværksættere og vi kan også henvise dig til kontakter i vores netværk, der arbejder med rådgivning af iværksættere.
Vi håber at du har fået lyst til at gå i gang og vi glæder os til at høre om din ide til en ny virksomhed.

 


Fakta: Lav en forretningsplan

Hent en skabelon til forretningsplan på startvaekst.virk.dk/


Fakta: Hvad skal du sende til Merkur?

Forretningsplan med etablerings, drift og likviditetsbudget

Specielt ved ansøgning om lån/kredit vil Merkur nøje kigge på forretningsplanen. Vi vil sammen se på virksomhedens stærke sider og hvor der kan/skal ske forbedringer.
Etableringsbudgettet viser, hvilke større investeringer der skal til for at starte f.eks. køb af lokaler, maskiner og markedsføring. Driftsbudgettet viser indtægter og udgifter fordelt på måneder de første 2 år. Likviditetsbudgettet sammenholder disse to budgetter og viser, hvor mange penge der skal til, for at virksomheden kan løbe rundt ud fra budgettet.

Privatbudget for personerne bag

Når virksomheden er etableret, skal personerne bag kunne aflønnes. Vi sammenholder privatbudgettet med virksomhedens budget og vurderer om der er en realistisk sammenhæng imellem de to budgetter.

Oversigt over nuværende private bankkonti

Når der oprettes erhvervskonti i Merkur, stiller vi normalt krav om, at minimum en af personerne bag også har deres private bankkonti i Merkur. Det giver os mulighed for en rådgivning hele vejen rundt. Samtidigt finder vi det naturligt, at Merkur kan få fordel af de private bankforretninger.

Oversigt over eventuelle nuværende bankkonti

Således at vi har de nødvendige informationer til at overføre konti til Merkur og kan få indblik i historikken bag virksomheden.
Kopi af seneste skatteopgørelse fra personerne bag Så vi kan vurdere økonomien for personerne bag virksomheden

Kopi af legitimation på personerne bag

Hvidvasklovgivningen stiller krav om, at Merkur skal se legitimation.

Udtræk fra www.virk.dk med cvr. nr.


Fakta: Hvad finansierer Merkur?

BÆREDYGTIG PRODUKTION OG HANDEL
Vi låner til genbrugsvirksomheder, vedvarende energi, fair trade, biodynamiske og økologiske jordbrug og fødevarevirksomheder, bæredygtigt byggeri, servicevirksomheder med bæredygtige elementer, deleøkonomiske virksomheder og meget andet.

DET SOCIALE OMRÅDE
Vi låner til bosteder for udviklingshæmmede, opholdssteder for socialt belastede børn og voksne, specialskoler, økosamfund og bofællesskaber, der nytænker bo-, bygge- og ejerformer i et bæredygtigt perspektiv, socialøkonomiske virksomheder m.m.

KULTUR OG UNDERVISNING
Vi låner til frie skoler, undervisningsinstitutioner, børnehaver, kulturinstitutioner, kunstnere, lokale kulturelle initiativer m.m.


www.cvr.dk – oprettelse af cvr. Nr.
www.vf.dk – finansiering og sikkerhedsstillelse
startvaekst.virk.dk/ - forretningsplan, budgetter og henvisning til lokale erhvervscentre
www.socialvirksomhed.dk – socialstyrelsens hjemmeside om socialøkonomiske virksomheder
www.startupsvar.dk – 100 svar på at starte til iværksættere
ciel-lab.dk/map/ - vidensbase for studerende iværksættere
www.samfundsansvar.dk – side der guider dig og din virksomhed til at tage samfundsansvar

Foto: Mikkel Østergaard

Foto: Mikkel Østergaard