Vi samler op bagerst fra køen

I firserne var det krisetider og ungdomsarbejdsløsheden var - lige som i dag - høj. Så da en håndfuld håndværkere mange år senere gik sammen om at starte et firma, kom det sociale ansvar til at spille en central rolle. Her blev kimen lagt til det, der i 2001 blev til Logik & Co.

- Da jeg gik i skole i firserne, der var der 200.000 ungdomsarbejdsløse og tre års ventetid på et AMU-kursus, fortæller Balder Johansen på kontoret på første sal. Han er daglig leder af Logik & Co.
Det er fra firsernes arbejdsløshedskøer, at virksomhedens stærke sociale ansvar udspringer. 
- Vi var stort set efterladt til os selv, så jeg har altid tænkt, at hvis man en dag fik muligheden for selv at gøre en forskel, så skal man gøre det. Det er det, som har været vores udgangspunkt.
Socialt ansvar er ikke bare en mulighed men en pligt for det anderledes byggefirma, der ligger midt på Nørrebro i København. Ikke en sur pligt. Men noget man skal, hvis man kan.

Kollektivt ejet

Logik & Co er fondsejet. Det er nemlig det, der kommer tættest på en kollektivt ejet virksomhed og man undgår, at nogen på et tidspunkt fristes til at sælge firmaet, hvis det går godt. 
- Nogen gange har succesen det nemlig med at få solidariteten til at forsvinde, siger Balder.
Men det har de så garderet sig mod i Logik & Co, med en model hvor medarbejderne har indflydelse på alle beslutninger, men hvor ingen enkeltpersoner eller grupper ejer firmaet og derfor heller ikke kan sælge det. Der er ligeløn, så alle får det samme i lønposen, og det er medarbejderne, der træffer de store beslutninger.
- Det er mig, der er daglig leder, men når dagen er omme, så er det medarbejderne der bestemmer, forklarer Balder.
- Vi holder forskellige medarbejdermøder, og det er min højeste myndighed. Hvor vil vi hen? Hvilke opgaver vil vi have? Skal vi have delebiler? Skal vi gå op i løn eller ned i løn?
Midt i finanskrisen besluttede medarbejderne for eksempel at sætte lønnen ned. Krisen fik ordrebogen til at skrumpe, så medarbejderne blev enige om, at de hellere ville gå lidt ned i løn, og beholde kollegerne.

Overskud er noget man deler

Men succes og overskud er stadig noget man deler ud af hos Logik & Co. Det gennemsyrer virksomheden på alle måder. Det er den byggevirksomhed i Danmark med flest lærlinge. For tiden er det 16 unge, og Logik & Co forsøger at sammensætte en gruppe med stor diversitet. Det har de fået priser og anerkendelse for og endda medaljer af Prins Joachim. Men det er nu ikke derfor, at de gør det.
- Vi vil gerne tilbyde noget til nogen af dem, som normalt ikke bliver valgt først. Vi samler lidt op bagest fra køen. De stærke skal nok klare sig, siger Balder.
Men det er ikke kun de helt unge, der er plads til. Logik & Co engagerer sig i deres nærmiljø og giver dem, der har brug for det en chance, fortæller Balder.
- Vi har jo ikke kun faglærte, vi har også arbejdsmænd, som måske kommer ud fra spjældet og kan komme ud og få et værdigt liv. Det kan også være folk, der har haft store problemer med alkohol.

Faglig stolthed

Man opdager hurtigt, at medarbejderne er utroligt glade for at arbejde i Logik & Co. Ikke bare fordi de har et godt ry som en god arbejdsplads, der bidrager til det omkringliggende samfund, eller fordi man som medarbejder har medindflydelse. Men også fordi de leverer et godt håndværk.
- Håndværket er jo det fag vi kan og uden det gode håndværk, er der ingen penge.
Det betyder også, at der er opgaver, de siger nej til. Hvis budgettet er for presset og løsningerne for dårlige.

Når der er mulighed for det, vil Logik & Co gerne lave bæredygtige løsninger. For at en løsning skal være rigtig bæredygtig, skal den helst også holde i lang tid.
- I gamle dage byggede en murermester et hus, som han forestillede sig sine børn og børnebørn bo i. Derfor byggede han det, så det kunne holde i hundrede år. I nyere byggeri glemmer man ofte at kigge på driften bagefter. 
Og så forsvinder miljøgevinsten, hvis man skal bygge forfra efter tredive år i stedet for hundrede.

Går foran

Medarbejderne har en kæmpe viden om miljørigtigt byggeri. Balder har for eksempel 30 års erfaring med bæredygtige løsninger. De har arbejdet med alle afprøvede bæredygtige løsninger og ofte har de har selv været dem, der har forsøgt sig med nye ting. 
På taget af Logik & Co’s bygning på Nørrebro sidder en byvindmølle. Den blev sat op som testmølle, men blev også hurtigt et vartegn for virksomheden. Selvom møllen ikke har været en succes og ikke har leveret den strøm den skulle, er den stadig et godt eksempel på, hvordan Logik & Co er gået foran og stadig formår at være foran. Vindmølleprojektet er ikke noget, Balder ville have været foruden.
- Det er sjovt og spændende at gå forrest. Selv når det ikke er en succes, giver det en masse grundviden, som man kan bruge en anden gang. Jeg er sikker på, at når møllerne bliver lidt mere udviklede, så kommer vi også til at bruge den viden, siger Balder.

Ansvar er en selvfølge

Logik & Co tager socialt og miljømæssigt ansvar og de træffer de vigtigste beslutninger i fællesskab. Ikke fordi det giver god medieomtale, eller fordi de er særligt frelste. Men fordi de ikke ser deres omgivelser, som noget der er adskilt fra dem selv. Det overraskende er i virkeligheden ikke, at de har succes med det, men at der ikke er flere, der har set fidusen.

♥ Logik & Co er kunde hos Merkur

Etablering af vertikal have. Foto: Brian Berg

Etablering af vertikal have. Foto: Brian Berg

Taghave med græsbakke for boligforening i Birkegade. Foto: Brian Berg

Taghave med græsbakke for boligforening i Birkegade. Foto: Brian Berg