Har du den rigtige pension?

De færreste synes, at det er spændende at beskæftige sig med pension, før man er nået den alder, hvor man skal begynde at bruge den. Men der er to gode grunde til at kigge på den allerede nu.

Af Karl Johnsen, Pengevirke

For de fleste mennesker er deres pension den største opsparing, de har. De danske pensionsformuer var i 2012 på 3.600 mia. kr. Det er derfor langt fra lige meget, hvor din pension er placeret. Man kan gøre meget gavn med sine pensionspenge, og mange gange kan man også få flere penge ud af det selv. Jo tidligere, du træffer de rigtige valg omkring din pension, des mere besvær og penge sparer du senere. Lad os først kigge på, hvad de forskellige pensionsordninger indebærer.

Ratepension

Ratepensionen udbetales over en valgfri periode på 10-25 år. Du kan knytte forskellige personforsikringer til, så du og din familie er sikret, hvis du mister din erhvervsevne eller dør.
Du kan maksimalt indbetale 50.900 kr. om året (i 2014). Hvis du er selvstændig, kan du dog til og med 2014 indbetale op til 30% af årets overskud. En ratepension kan både oprettes som en privat- eller en arbejdsgiverordning.

Livrente

En livrente sikrer dig et månedligt beløb resten af livet, uanset hvor længe du lever, i modsætning til ratepensionen, som stopper efter den aftalte udbetalingsperiode. Ligesom ratepensionen kan du oprette en livrente både som en privat- og en arbejdsgiverordning. Som arbejdsgiverordning er der ikke nogen grænse for, hvor meget man må indbetale. Der er heller ikke en beløbsgrænse for private, men det er dog kun indbetalinger op til 46.900 kr., der er fradragsberettiget i samme år. Indbetaler du mere end 46.900 kr. kan fradraget fordeles over de kommende år.
Hvis du har sparet lige meget op på en ratepension og en livrente, vil du få udbetalt mere månedligt fra ratepensionen, fordi livrenten giver en livsvarig ydelse i modsætning til ratepensionen, der stopper efter den aftalte udbetalingsperiode. Men hvis du lever længe, kan du sagtens ende med at få mest udbetalt fra livsrenten.

Aldersopsparing

Der kan maksimalt indbetales 28.100 kr. om året (i 2014) på en aldersopsparing. Du skal ikke betale skat eller afgift af udbetalingerne, da du ikke har fradrag for indbetalingerne.
Aldersopsparingen kan udbetales som et engangsbeløb eller i mindre portioner, når du når pensionsalderen.

Kapitalpension – Fradragsret ophørt

Der er ikkelængere skattefradrag for indbetalinger på kapitalpensioner. Du kan godt beholde en kapitalpension hvis du allerede har en, men du kan ikke indbetale på dem længere. Derfor kan det være en god ide at omlægge til en anden type pension. I resten af 2014 betaler du kun 37,3% i skat ved fx omlægning til en aldersopsparing, og derefter vil skatten være 40%, når du enten omlægger eller får den udbetalt.

Opsparing eller etiske investeringer

For både kapitalpension, aldersopsparing og ratepension i Merkur gælder det, at din opsparing enten kan stå på en bankkonto og trække renter eller kan investeres i bæredygtige og etiske investeringsforeninger. Desuden har Merkur et samarbejde med pensionsselskabet AP Pension, der også giver os mulighed for at tilbyde dig livrente med adgang til Merkurs investeringsprodukter, så du kan placere din pension i for eksempel vedvarende energikilder og mikrolån, uanset hvilken type ordning du vælger.

Skat

Den væsentligste grund til at spare op på en pensionskonto frem for en almindelig opsparingskonto er, at dit afkast bliver beskattet anderledes. For alle ordningerne gælder, at du årligt betaler 15,3% i skat af dine renter eller værdistigninger i værdipapirer. Det er væsentligt lavere end for en normal opsparing. For rate- og livrente får man desuden et skattefradrag for indbetalingerne, mens udbetalingerne beskattes som indkomstskat. Derved bliver du beskattet senere i livet, hvor du måske har en mindre indtægt og derfor måske betaler en mindre skattesats.

Arbejdsgiverpensionsordninger eller firmapensioner

Mange har en pensionsordning gennem deres arbejde, som arbejdsgiveren også indbetaler til. Det vil typisk være en ratepension eller livrente. Du har ikke altid indflydelse på hvilken bank eller pensionsselskab du skal indbetale til, men hvis du er i tvivl, kan du altid spørge din rådgiver i Merkur. Nogle gange er det kun beløbets størrelse, der er fastlagt, og du har mulighed for selv at vælge, hvis du for eksempel gerne vil have din pension i Merkur.
Der vil typisk være en arbejdsgiverdel og medarbejderdel i indbetalingen. Arbejdsgiverens del er fast, og medarbejderdelen har en minimumsgrænse. Men du har ofte mulighed for selv at indbetale mere. Når du skifter arbejde bør du undersøge om det kan betale sig at sammenlægge dine ordninger.

Snak med din rådgiver

Pensionsområdet kan være uoverskueligt, fordi der er mange ordninger og regler at holde styr på. Tag derfor en snak med din rådgiver eller ring til vores pensionsteam og hør, om du har den bedste løsning. De vil gerne hjælpe dig.

Du kan placere din pensionsopsparing i eksempelvis produktion af vedvarende energi. Foto: European Energy

Du kan placere din pensionsopsparing i eksempelvis produktion af vedvarende energi. Foto: European Energy

Du kan også vælge at investere din pensionsopsparing i Mikrolån, som hjælper fattige til bedre vilkår. Foto: Triodos Microfinance Fund

Du kan også vælge at investere din pensionsopsparing i Mikrolån, som hjælper fattige til bedre vilkår. Foto: Triodos Microfinance Fund