Invester i en økolog

Nu kan du købe aktier i en ny fond, der har som formål at omlægge mere landbrugsjord til økologisk, sikre mere og bedre natur og hjælpe generationsskiftet på vej i økologisk landbrug.

Af Kim Qvist, Direktør i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

Det er en kendsgerning, at det traditionelle enkeltmandsejerskab af danske landbrug er under pres.

Dansk Landbrug er igennem årene blevet stadig større og større og gælden ligeså. Dansk landbrug er som en konsekvens af strukturudviklingen og en øget effektivisering, for blandt andet at holde udenlandske producenter stangen for døren, kommet ind i en nedadgående skrue, med vidtgående konsekvenser.

De større bedrifter kræver en væsentlig kapital og dermed store krav til finansiering, som igen stiller større krav til den yngre landmand og dennes egenkapital. En ejendom i dag koster i gennemsnit let 50 mio. kr. Hvis den nye landmand mødes med et krav om en egenkapital på bare 5%, så skal han/hun rejse 2,5 mio. kr. Det virker ikke sandsynligt, at nogen med almindelig lønmodtagerjob kan spare et sådant beløb sammen.

Jord bliver købt op af udenlandske investorer

Efter finanskrisen og en fortsat ekstrem lav rente, sågar negativ rente, søger kapitalejere 'sikker havn' for placering af deres midler. Sikker havn kunne være dansk landbrugsjord, som nu efter finanskrisen har nået en acceptabel pris. Derfor ser vi nu store udenlandske kapitalejere opkøbe dansk landbrugsjord. Jeg tror næppe at disse ejere har en særlig veneration for dansk landbrug, økologi, naturen, miljøet eller generationsskiftet, da netop deres investering udelukkende er med spekulation for øje.

Svære kår for nye økologer

Samtidig er efterspørgslen efter de økologiske produkter kraftigt stigende. Vækstrater på både salg i detail, eksporten og i foodservicesektoren ganske pæne og ser ud til at fortsætte. Der opleves begyndende flaskehalse, da udbuddet er for lille. Vi har derfor brug for at mere jord omlægges til økologi, med deraf afledte positive effekter for bla. natur, miljø og grundvandet. Dette til trods er mulighederne for, at unge landmænd kan opkøbe og drifte økologiske landbrug ikke gode. Finanssektorens viden om økologisk drift er minimal. Sektoren slår nærmest korsets tegn for sig, måtte nogen bede om finansiering af en ejendom. Og mange hiver blot gamle velkendte modeller op af tasken. Og dette i en tid hvor et helt erhverv kalder på massiv innovativ handlekraft, for blandt andet at gribe fremtiden. Og det sker ikke med fortidens værktøjer.

Røde tal på alle bundlinjer

Med store bedrifter ser vi ofte store marker og mindre natur og jorden er ofte båret af få monokulturer. Alt dette belaster også det økologiske råderum for de vilde dyr og planter, biodiversiteten falder. Dertil at meget vand rørlægges, hegn fjernes og mængden af insekter falder, bier dør og nye pesticider findes til stadighed i vores drikkevandsboringer.

Man kan sige der er både røde tal på bundlinjen hos landbruget og hos naturen.

Vi tager selv handling

Noget skal gøres. Nogen må tage skeen i den anden hånd. Vi vil sunde økologiske fødevarer, vi vil en natur og et miljø til gavn for kommende generationer. Og hvis vores politikere ikke vil, så gør vi det selv. Vi giver nu alle danskere, virksomheder, foreninger, organisationer, fonde og pensionskasser muligheden for at bidrage til en grønnere fremtid og et landbrug som leverer både fødevarer og bevarer og skaber mere natur og det til en pris som den unge landmand kan drive en ejendom til. Altså fra 1 bundlinje til 3 bundlinjer. Økonomi-Natur-Socialt (Samfundshensyn).

Bredere perspektiv på afkast

Derfor har Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening stiftet en fond; Danmarks Økologiske Jordbrugsfond. Fonden vil i perioden 1. september – 30. november give alle danskere muligheden for at købe aktier. Det er fondens mål at skaffe 35 mio. kr. og efterfølgende opkøbe landbrugsejendomme suppleret med realkreditbelåning, sikre en økologisk drift, natur- og vildtplejeplaner samt finde en egnet forpagter. Sagt ganske kort; det er fondens formål at omlægge mere landbrugsjord til økologisk, sikre mere og bedre natur og hjælpe generationsskiftet på vej. Fonden garanterer ikke et stort økonomisk afkast, men et andet afkast i form af en rigere natur, bedre fødevarer og en sikring af dansk muld på danske hænder. En investering til gavn for kommende generationer.

Invester i økologi og en bedre natur

Frem til 30. november har alle danskere muligheden for at købe aktier i Økologisk Jordbrugsfond, og på den måde være med til at finansiere, at fonden kan købe landbrugsejendomme, der skal drives økologisk og med natur- og vildtplejeplaner af en egnet forpagter.

Se mere på www.jordbrugsfond.dk

Med store bedrifter ser vi ofte store marker og mindre natur. Danmarks Økologiske Jordbrugsfond ønsker at skabe et landbrug, som bevarer og skaber mere natur. Foto: Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

Med store bedrifter ser vi ofte store marker og mindre natur. Danmarks Økologiske Jordbrugsfond ønsker at skabe et landbrug, som bevarer og skaber mere natur. Foto: Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

Det er Den Økologiske Jordbrugsfonds formål at omlægge mere landbrugsjord til økologisk, sikre mere og bedre natur og hjælpe generationsskiftet på vej. Foto:  Den Økologiske Jordbrugsfond

Det er Den Økologiske Jordbrugsfonds formål at omlægge mere landbrugsjord til økologisk, sikre mere og bedre natur og hjælpe generationsskiftet på vej. Foto: Den Økologiske Jordbrugsfond