Små lån - stor forskel

I Merkur kan man være med til at finansiere mikrolån til fattige mennesker i Syd- og Latinamerika, Asien, Afrika og Østeuropa. Mennesker som ikke har adgang til almindelige banker.

Af Karl Johnsen, Pengevirke

Det er ikke noget de fleste af os tænker over til daglig. Men det er ikke en selvfølge at have adgang til en bank. 2,7 mia. af verdens voksne befolkning – først og fremmest i udviklingslande – har ikke mulighed for at oprette en konto, låne penge eller købe en forsikring for den sags skyld. Det kan skyldes, at bankerne ikke vil tage sig af de helt små opsparere, eller at gebyrer æder opsparingen op. Men det kan også skyldes, at der simpelthen er for langt til en fysisk bankfilial.

For mange mennesker i udviklingslande er svaret mikrolån. Mikrofinansieringsinstitutter låner penge ud til folk, der normalt ikke ville kunne få kredit, og mange steder er det mobile filialer, der betjener de små landsbyer og landområder.

Mikrofinansieringsinstitutterne gør dermed en væsentlig forskel for millioner af mennesker, forklarer Femke Bos. - Det forbedrer livskvaliteten for mennesker i udviklingslande, som lever på små indkomster.

Hun er Fund Manager for Triodos Microfinance Fund, der yder finansiering til mikrofinansieringsinstitutter og banker i udviklingslande, der har fokus på lavindkomstgrupper. Herigennem når de 5,2 millioner opsparere og 4,6 millioner låntagere i 22 forskellige lande i Latinamerika, Asien og Afrika. Tit er det ret små beløb der skal til, for at de kan komme i gang med at bygge en lille forretning op, fortæller Femke Bos. - Mikrolån har fokus på produktion (fremfor forbrug red.) og derfor kan de få familiernes økonomi til at vokse. Skridt for skridt, det er en trinvis proces.

Pengene kan for eksempel gå til en ko, en symaskine eller en anden investering der fundamentalt kan ændre livsbetingelserne for en hel familie. Nok til at komme i gang med en lille forretning, der kan forsørge en familie. Men det er ikke alle, der er igangsættere. For andre er mikrolån en måde at låne penge til at leve af, indtil årets høst kan sælges.
- Mikrofinans kan hjælpe til med at udjævne udsving i indtægter, og det er absolut afgørende for nogle familier.

Langt de fleste betaler deres lån tilbage - tæt på 97 procent. Faktisk er der flere, der misligholder deres lån i den vestlige verden end blandt dem, der tager mikrolån. Men en ting er lån. Lige så vigtigt er det at stille andre services til rådighed for mennesker i udviklingslandene. Det kan være muligheden for at spare op eller adgangen til billige forsikringer forklarer Femke Bos.
- Hvis familiens overhoved går hen og dør, så er der et pludseligt fald i indtægt. En livsforsikring, der udbetaler en sum til familien, vil kunne afbøde stødet i den periode hvor tabet mærkes mest.

Derfor samarbejder Triodos hovedsagligt med mikrofinansieringsinstitutter, der tilbyder flere services end udstedelse af lån. Den store og nogle gange aggressive vækst og øgede konkurrence inden for mikrofinansiering har ført til, at nogle af institutterne sætter deres egne ønsker om vækst og fortjeneste over låntagernes interesser. Triodos, der har arbejdet med mikrofinans helt siden 1994, har været med til at udarbejde et sæt principper for ansvarlig investering på området for at sikre en bæredygtig vækst i sektoren. Initiativet blev taget sammen med andre investorer og væsentlige spillere på området og blev bakket op af FN.

I takt med at mikrofinans vokser og giver nye muligheder for millioner af mennesker, er det vigtigt, at det er lån tagernes interesse, der vejer tungest. Og selvom det er svært at måle effekten, så er Femke Bos ikke i tvivl om at mikrolån gør en forskel.

- Det er noget der sker på en lille skala, men når jeg taler med familier i udviklingslande, så er mit indtryk og min erfaring, at de her lån kan være absolut afgørende for en familie.

Sådan fungerer det

Som kunde I Merkur kan man investere fx. pensionsmidler eller opsparing i Triodos Microfinance Fund. Triodos investerer derefter pengene i et Mikrofinansieringsinstitut, der yder mikrolån og andre ydelser og services til lavindkomstgrupper i udviklingslande. De står så for at yde lånene til låntagerne. Triodos Microfinance Fund samarbejder med 38 Mikrofinansieringsinstitutter i 22 lande rundt om i verden. I nogle tilfælde bliver Triodos medejer og spiller en aktiv rolle i bestyrelsen, ligesom de deler deres viden om bæredygtig bankdrift.
Du kan læse mere om Triodos Microfinance Fund på www.merkur.dk/Investering eller du kan kontakte din rådgiver for at høre mere.

Geografisk fordeling af lån

60% af låntagerne er kvinder. 46% af låntagerne bor i landområder. Det gennemsnitlige lån er 1.593 EUR (ca. 12.000 kr.), men der er stor forskel på størrelsen af lån fra land til land. Fra 650 kr. i gennemsnit i Indien til 45.000 kr. i Bangladesh.

Triodos Microfinance Fund er medejer af ACLEDA Bank i Cambodia. Bæredygtighed er central for bankens virke.  For eksempel sætter ACLEDA Bank høje kriterier for bæredygtighed, når de yder mikrolån til fiskerne i Cambodias Tonle Sap Sø. Dermed er de med til at sikre fiskebestanden til fremtidige generationer af fiskere. Foto: Triodos Investment Management

Triodos Microfinance Fund er medejer af ACLEDA Bank i Cambodia. Bæredygtighed er central for bankens virke. For eksempel sætter ACLEDA Bank høje kriterier for bæredygtighed, når de yder mikrolån til fiskerne i Cambodias Tonle Sap Sø. Dermed er de med til at sikre fiskebestanden til fremtidige generationer af fiskere. Foto: Triodos Investment Management

Geografisk fordeling af lån

Geografisk fordeling af lån