Bæredygtig investering med risikospredning

Ny etisk og bæredygtig investeringsfond blander aktier og obligationer og giver en god risikospredning, hvilket blandt andet er interessant for mindre investorer.

Af Liva Molin, Pengevirke

Merkur Andelskasse tilbyder i samarbejde med den hollandske bank Triodos forskellige etiske og bæredygtige investeringsmuligheder, hvor virksomhederne screenes for både miljømæssige og sociale forhold.

Som noget nyt tilføjes nu en investeringsfond, som blandt andet også henvender sig til mindre investorer. Gennem Triodos Sustainable Mixed Fund kan du investere din opsparing i bæredygtige og etisk screenede aktier og obligationer, der er spredt ud på forskellige lande, sektorer og virksomheder. Det er netop blandingen af aktier og obligationer, der adskiller fonden fra Triodos’ andre bæredygtige fonde.

Som en blanding af Triodos Sustainable Bond Fund og Triodos Sustainable Equity Fund udgør aktier i Triodos Sustainable Mixed Fund således altid mellem 30 % og 60 % af værdien i fonden og obligationerne tilsvarende mellem 70 % og 40 %. Stiger værdien af den ene fond, købes der tilsvarende flere af den anden. Blandingen sikrer en god risikospredning, og derfor er fonden god for dem, der ønsker at investere mindre beløb uden at løbe for stor en risiko. Mixed fonden er samtidig en god mulighed som en del af en større investeringspakke.

Engageret samarbejde

Som i Triodos’ andre bæredygtige fonde bliver der stillet strikse krav til de lande og virksomheder, der indgår i fondens portefølje. Virksomhederne screenes, og de skal blandt andet opfylde en række sociale og miljømæssige minimumskriterier for at blive godkendt. For eksempel fravælges virksomheder, der beskæftiger sig med våbenproduktion, atomkraft og miljøskadelige stoffer. Der foretages også en screening af de lande, der udsteder statsobligationer. Landene skal opfylde de højeste standarder for demokrati og menneskerettigheder.

Triodos arbejder aktivt for at yde indflydelse på virksomhederne, så de hele tiden udvikler sig i den rigtige retning. Selv en lille forandring I en virksomheds praksis eller politik på eksempelvis miljøområdet kan have en stor effekt globalt set.
Derfor stopper arbejdet ikke, når de rigtige virksomheder er udvalgt til porteføljen. Triodos engagerer sig derimod i virksomhederne og har via samarbejdet mulighed for at påvirke både små og store virksomheders adfærd, forpligte dem på bæredygtige løsninger og trække dem i en endnu mere bæredygtig retning.
På den måde kan dine penge være med til at gøre en forskel, og med Triodos Sustainable Mixed Fund er det nu nemmere for dig, hvis du gerne vil have en balance mellem aktier og obligationer, uafhængigt af hvordan markedet udvikler sig.

Ønsker du yderligere information eller rådgivning om bæredygtig investering og Triodos’ forskellige fonde, er du altid velkommen til at kontakte Merkur. 

FAKTA OM TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND

Hører under kategorien samfundsansvarlige investeringer (SRI)
Investerer i etiske og bæredygtige aktier, virksomheds- og statsobligationer
Virksomheder og lande skal gennem en screening, før de kan blive optaget i fondens portefølje
Henvender sig også til mindre investorer

OVERSIGT OVER INVESTERINGER*

Obligationer: 53 %
Aktier: 42,9 %
Likviditet: 3,9 %
*Tallene er fra slutningen af september 2015. Procentfordelingen er varierende, men aktier skal udgøre mellem 30 og 60 % og obligationer mellem 40 og 70 %.


EKSEMPLER PÅ HVOR DINE PENGE BLIVER INVESTERET

VESTAS 
Danske Vestas er en af verdens største producenter af vindkraft. Gennem sit arbejde bidrager Vestas til at møde klimarelaterede udfordringer. Derudover er 98 % af deres aktiviteter certificerede inden for miljøbeskyttelse, kvalitetsgaranti, sundhed og sikkerhed.

HEINEKEN
Heineken har udviklet en strategi for bæredygtighed, der fokuserer på: beskyttelse af vandressourcer, reducering af CO2-udledning, bæredygtigt indkøb og ansvarligt forbrug. En del af strategien består af en 2020-forpligtelse som blandt andet går ud på at indkøbe råmaterialer fra bæredygtige producenter og understøtte lokale, afrikanske landbrug.

WHOLE FOODS MARKET
Den amerikanske supermarkedskæde Whole Foods Market er den største forhandler af naturprodukter og økologiske madvarer i USA. Virksomheden bestræber sig på at købe fra lokale producenter, sætte fokus på miljøvenlige hudplejeprodukter og rengøringsmidler, fremme dyrevelfærd i landbruget og afmærke madvarer, der indeholder genmodificerede organismer.

Triodos Sustainable Mixed Fund investeres blandt andet i supermarkedskæden Whole Foods Market, der er den største forhandler af naturprodukter og økologiske madvarer i USA. Foto: Whole Foods Market

Triodos Sustainable Mixed Fund investeres blandt andet i supermarkedskæden Whole Foods Market, der er den største forhandler af naturprodukter og økologiske madvarer i USA. Foto: Whole Foods Market

Den danske vindmølleproducent Vestas er også en af de virksomheder, der investeres i gennem Triodos Sustainable Mixed Fund

Den danske vindmølleproducent Vestas er også en af de virksomheder, der investeres i gennem Triodos Sustainable Mixed Fund