Merkurs vej ind i fremtiden

Merkurs bestyrelse har besluttet en række tiltag, som skal skabe plads til langt mere opmærksomhed omkring vores kunder. Vi ændrer grundlæggende på Merkurs organisation, men vores værdier forbliver de samme.

Af Lars Pehrson, Merkur Andelskasse

For ikke så mange år siden var det ret let at drive bank. Før finanskrisen var vilkårene for bankdrift rigtig gode: Gode konjunkturer, kunderne ville gerne låne penge, og tabene var små. De penge, der ikke var lånt ud, fik vi tilmed en god rente for, uden at vi behøvede at gøre noget for det – bankerne kunne blot placere pengene i Nationalbanken. Særligt disse ”gratis penge” var en farlig sovepude, for det vænnede både banker og kunder til, at mange ydelser også var ”gratis”, forstået på den måde, at en vigtig del af bankernes indtjening umiddelbart ikke var synlig for kunderne.

I dag ser situationen helt anderledes ud: stigende kapitalkrav, øget regulering på områder som hvidvask og persondata samt negativrente i Nationalbanken er alt sammen en del af vores hverdag. Selvom Merkur på mange måder er anderledes end andre danske pengeinstitutter, så skal vi også opfylde den lovgivning og de krav, som resten af sektoren bliver underlagt. Derfor skal Merkur fremtidssikres, og det gør vi med en omstrukturering.

KUNDERNE RYKKER IND I DIREKTIONEN

Som led i denne omstrukturering har Asbjørn Andersen efter aftale med Merkurs bestyrelse valgt at forlade sin stilling som direktør i Merkur Andelskasse. Asbjørn Andersen har ydet en stor indsats og bidraget til Merkurs udvikling gennem de otte år, han har været med i direktionen. Vi har været glade for denne indsats og ønsker Asbjørn alt vel fremover. Merkurs kreditchef Jan Klarbæk er indtrådt i Merkurs direktion som konstitueret direktør. Jan Klarbæks ansvarsområde vil dække over hele den kundevendte organisation og driften i Merkur. Vi flytter kort sagt fokus på jer – vores kunder og andelshavere – ind i direktionen på en meget mere direkte måde.

MERE TID TIL RÅDGIVNING

I løbet af sensommeren foretog vi en kundeundersøgelse, og vi har lyttet: I vil gerne have mere rådgivning og bedre service. Derfor skaber vi et landsdækkende servicecenter, som tager sig af alle praktiske opgaver lige fra bestilling af kort til produktion af dokumenter. Det gør vi for at give kunderådgiverne mere tid til at tale med og rådgive jer ud fra jeres behov. Derfor vil du som kunde nogle gange opleve, at det er en anden medarbejder i Merkur, der kontakter dig og løser en opgave for dig, end den rådgiver, du normalt kommunikerer med. Når du har brug for at kontakte Merkur, tager du selvfølgelig fat i din rådgiver eller din afdeling, som du plejer.

KUNDEMODTAGELSE

Merkur får mange nye kunder. Den store interesse, der er for værdidrevet bankvirksomhed, er en fantastisk styrke og motivation for os. Men at få alle de rigtige oplysninger på plads i systemerne er et omfattende arbejde – som tager tid fra rådgiverne og fra vores eksisterende kunder. Derfor opbygger vi en specialiseret kundemodtagelsesfunktion, hvor vi strømliner og effektiviserer kundemodtagelsen. Først når en ny kunde er på plads, og alt fungerer, placeres kunden hos den rådgiver eller enhed, der skal have kontakten fremover. Det skaber en bedre oplevelse hos den nye kunde og frigiver tid hos den enkelte rådgiver.

ODENSE AFDELING LUKKER

Merkurs bestyrelse har valgt at lukke Odense afdeling ved udgangen af 2017. Beslutningen er foretaget af strategiske årsager. Merkur er ikke et lokalt pengeinstitut – og har aldrig været det – men i højere grad et pengeinstitut, som man vælger pga. de værdier, Merkur står for, uanset hvor man bor. Vi vil bestemt gerne have kunder på Fyn og i det sydjyske – det ændrer beslutningen ikke på. Men vi er nødt til at samle ressourcerne i nogle større enheder for at kunne udnytte synergier og få skabt plads til kunderådgivning, uden at omkostningerne løber løbsk.

BEDRE ØKONOMI

Merkur har henover de seneste par måneder justeret vores priser, og det kan falde nogle for brystet. Så lad os slå fast en gang for alle: Merkur skal ikke tjene styrtende med penge – men vi skal tjene flere penge, end vi gør i dag. Ellers er vi ikke robuste nok og vil på sigt få vanskeligheder med at opfylde de kapitalkrav, der kommer. En bank på vores størrelse har typisk overskud i størrelsesordenen 50-60 mio. kr. Det er heldigvis ikke Merkurs målsætning – men vi skal ligge på omtrent det halve.

I vil sikkert opleve, at nogle ydelser er blevet dyrere, end de var før. Det er de ”gratis penge”, som vi beskrev ovenfor, der nu bliver synlige. Når vi fastsætter en pris, gør vi det ud fra, hvilke omkostninger der er forbundet med servicen, sådan at man betaler, for det man får. Det er ikke Merkurs målsætning at være billigst, men at ligge prismæssigt fornuftigt, så det samlet set ikke er dyrere at være kunde hos os end hos mange andre banker.

MERKURS FORMÅL ÆNDRER SIG IKKE

Der er én ting, som vi ikke kommer til at røre ved, og det er Merkurs værdier. Vi har fortsat det samme formål: Vi ønsker med penge som redskab at fremme et samfund med mennesker og natur i centrum, ligesom vi altid har gjort. Der er mere brug for et kundeejet og langsigtet bankalternativ end nogensinde før. Det er en omfattende omstillingsfase, som vi nu er midt i. Vi er godt i gang med at tune os ind på fremtidens Merkur, således at Merkur og vores kunder også mange år ud i fremtiden kan gøre en forskel for det samfund, vi er en del af.

Har du spørgsmål til det nye Merkur, er du velkommen til at kontakte din afdeling eller Merkurs direktion – Lars Pehrson (lp@merkur.dk) eller Jan Klarbæk (jk@merkur.dk).

Vi flytter kort sagt fokus på jer – vores kunder og andelshavere – ind i direktionen på en meget mere direkte måde. Foto: Mikkel Østergaard

Vi flytter kort sagt fokus på jer – vores kunder og andelshavere – ind i direktionen på en meget mere direkte måde. Foto: Mikkel Østergaard

Der er én ting, som vi ikke kommer til at røre ved, og det er Merkurs værdier. Foto: Mikkel Østergaard

Der er én ting, som vi ikke kommer til at røre ved, og det er Merkurs værdier. Foto: Mikkel Østergaard