Udlånsområder

I Merkur har vi en holdning til, hvad vi ønsker at låne penge ud til. Før vi låner penge ud til en virksomhed, vurderer vi både virksomhedens økonomi og dens påvirkning af samfundet, f.eks. miljømæssigt, socialt eller på andre måder. Derudover er vi en andelskasse for privatkunder, der ønsker god og reel rådgivning. Vores udlån kan inddeles i 4 hovedgrupper:

Private

I Merkur lægger vi vægt på dialog i øjenhøjde, derfor har vores rådgivere ingen individuelle salgsmål. Det giver rådgiverne rum til at yde en god og reel rådgivning. Merkur har alle bankydelser til private kunder, men størstedelen af det private udlån går til andelsbolig- og ejerboligfinansiering. Når det er muligt, vil vi særligt gerne fremme en bæredygtig livsstil, f.eks. gennem finansiering af energibesparelser, el-biler og andre miljøvenlige biler, cykler osv.

Erhverv og institutioner

Bæredygtig produktion og handel

Grundprincip: Produktion og forbrug skal afspejle samfundets reelle behov uden gener for mennesker og miljø.

Vi låner til genbrugsvirksomheder, vedvarende energi, fair trade, biodynamiske og økologiske jordbrug og fødevarevirksomheder, bæredygtigt byggeri, servicevirksomheder med bæredygtige elementer, deleøkonomiske virksomheder og meget andet.

Det sociale område

Grundprincip: Alle mennesker skal behandles ligeværdigt - alle har en plads i samfundet.

Vi låner til bosteder for udviklingshæmmede, opholdssteder for socialt belastede børn og voksne, specialskoler, økosamfund og bofællesskaber, der nytænker bo-, bygge- og ejerformer i et bæredygtigt perspektiv, socialøkonomiske virksomheder m.m.

Kultur og undervisning

Grundprincip: Udvikling af evner og ideer er en grundbetingelse for, at samfundet udvikler sig. Det enkelte menneske kan bedst udvikle sine muligheder gennem frie valg.

Vi låner til frie skoler, undervisningsinstitutioner, børnehaver, kulturinstitutioner, kunstnere, lokale kulturelle initiativer m.m.

Penge gør ikke noget af sig selv. De er et redskab. Og det er dig, der bestemmer, hvordan pengene skal arbejde, mens de står på kontoen.

Læs om alle vores udlån på
minepengegørgavn.dk