Udlånsområder

I Merkur har vi en holdning til, hvad vi ønsker at låne penge ud til. Før vi låner penge ud til en virksomhed, vurderer vi både virksomhedens økonomi og dens påvirkning af samfundet, f.eks. miljømæssigt, socialt eller på andre måder. Derudover er vi en andelskasse for privatkunder, der ønsker god og reel rådgivning. Vores udlån kan inddeles i 4 hovedgrupper.

Private

I Merkur lægger vi vægt på dialog i øjenhøjde, så vi kan yde en god og reel rådgivning. Merkur har alle bankydelser til private kunder, men størstedelen af det private udlån går til andelsbolig- og ejerboligfinansiering. Når det er muligt, vil vi særligt gerne fremme en bæredygtig livsstil, f.eks. gennem finansiering af energibesparelser, el-biler og andre miljøvenlige biler, cykler osv.
 

Bæredygtig produktion og handel

Vi ønsker at bidrage til et erhvervsliv, hvis produkter og ydelser afspejler samfundets og forbrugernes reelle behov, og som respekterer mennesker og miljø. Vi bør tage vare på de fysiske ressourcer, så de også står til rådighed for fremtidige generationer. 

Merkur låner derfor ud til vedvarende energi, økologisk og biodynamisk jordbrug og fødevareproduktion, virksomheder baseret på cirkulær økonomi og genbrug, deleøkonomi, økologisk byggeri, miljøteknologi, service- og konsulentvirksomheder med bæredygtigt sigte og meget mere.

Kultur, undervisning og sundhed

Merkur ønsker en kultur-, forsknings-, sundheds- og undervisningssektor med størst mulig frihed med hensyn til indholdet af ydelserne, og som er frigjort fra erhvervsmæssige og politiske særinteresser. Det er afgørende for, at det enkelte individ kan opnå de bedste betingelser for at udvikle sine evner.

Vi finansierer derfor frie grundskoler, efterskoler og højskoler, kunstnere, instrumenter, spillesteder, biografer, teatre og andre kulturinstitutioner, seriøse alternative behandlere og medicin, plejetilbud og meget mere.

Mennesker med særlige behov og nye ejerformer

Til et bæredygtigt samfund hører en demokratisk retsstat, der sikrer ligeværdighed blandt borgerne, og som definerer rammerne for handel og produktion samt kultur, undervisning og sundhed. Retsstaten må bl.a. sørge for ordentlige medarbejderforhold og værdige forhold for samfundets svage borgere, således at alle har mulighed for at bidrage til helheden ud fra egne præmisser.

Merkur låner derfor til socialøkonomiske virksomheder, bo- og opholdssteder, samt institutioner og arbejdspladser for borgere med særlige behov m.m. Vi finansierer fællesskaber og selvejende institutioner, hvor borgere selv har defineret rammerne for at bo, arbejde eller eje virksomhed.

Penge gør ikke noget af sig selv. De er et redskab. Og det er dig, der bestemmer, hvordan pengene skal arbejde, mens de står på kontoen.

Læs om alle vores udlån på
minepengegørgavn.dk