Andelsboliglån

I Merkur har vi stor erfaring med andelsboliglån og hjælper dig med at kigge økonomien igennem, så du er klædt på til at træffe den rette beslutning. Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue. Ud over købsprisen og den månedlige boligafgift kræver andelsboligforeningens og ejendommens økonomi en nærmere undersøgelse.

Fakta om andelsboliglån

  • Du kan ikke få realkreditlån til en andelsbolig, derfor ligger hele lånet i Merkur
  • Andelsboliglånet kan laves både som lån og som kredit
  • Som sikkerhed tages der pant i boligen
  • Lånet kan løbe i op til 30 år
  • I Merkur skal du være helkunde for at kunne optage lån
  • Vi foretager en almindelig kreditvurdering

Tag de rigtige papirer med til boligmøde

Det er altid en god idé at tage fat i din rådgiver eller afdeling i Merkur i god tid, hvis du overvejer at købe bolig. Det kan også være, du allerede har en andelsbolig, og ønsker at flytte lånet til Merkur. Så kontakt os, så vi kan få en snak om dine muligheder. For at kunne skitsere dine muligheder, skal vi bruge følgende fra dig:

Klassificering af lån

Fra 1. juli 2013 gælder en lovpligtig mærkningsordning for lån med pant i fast ejendom eller andelsbolig, der er større end 100.000 kr. Låntyperne er bygget op omkring et ”trafiklys” – grøn, gul og rød. Merkurs egne produkter ligger alle inden for den gule kategori. Læs om risikoklassificering af lån.

Renten

Navn Rente* Debitorrente ÅOP** Låne type Forudsætning Kommentar
Andelsboliglån m. pant 3,50 - 6,00% 3,55 - 6,14% *** 3,9 - 6,5% - - Variable rente
Annuitetslån
Gul kategori
Andelsboliglån m. pant, økologisk 3,40 - 5,75% 3,44 - 5,88% *** 3,7 - 6,2% - - Variabel rente
Annuitetslån
Gul kategori
Andelsboligkredit 4,00% 4,06% ****4,7%
5,4%
6,7%
- v/100% udnyttelse
v/50% udnyttelse
v/25% udnyttelse
Variabel rente
Stående lån
Gul kategori
Andelsboliglån m. rentesikring***** 3,50-3,89% 3,55-3,95% ***3,9-4,3% - - Fast rente
Annuitetslån
Gul kategori
Andelsboliglån m. rentesikring, økologisk***** 3,40-3,79% 3,44-3,84% ***3,7-4,2% - - Fast rente
Annuitetslån
Gul kategori
 

Renten beregnes af gælden. Rentetilskrivning 4 gange årligt ved udgangen af hvert kvartal.Renten afhænger af pantets placering i ejendommen. Jo bedre placering, jo lavere risiko, jo lavere rente.
** Årlige omkostninger i procent før skat. Forudsætning for beregning af ÅOP: 
***Hovedstol: 518.460 kr., Etableringsomkostninger: Merkur 9.000 kr., Ejerpant 9.460 kr., Samlet kreditbeløb: 500.000 kr., Løbetid: 30 år
****Hovedstol: 263.939 kr., Etableringsomkostninger: Merkur 8.279 kr., Ejerpant 5.660 kr., Samlet kreditbeløb: 250.000 kr., Løbetid: 10 år

***** Renten tager udgangspunkt i den aktuelle F5 kontantlånsrente (før skat) fra Nykredit pr. seneste afsluttede børsdag med tillæg af 3,5% - dog 3,4% ved økologisk byggeri. Den samlede rente kan ikke udgøre mindre end 3,5/3,4%, selvom F5-renten er lavere end 0. Ovennævnte renter er udregnet på baggrund af F5-renten primo juli 2017.
Refinansiering hvert 5. år: 1.000 kr. Særlige indfrielsesvilkår: i tilfælde af førtidig tilbagebetaling af lånet har Merkur ret til kompensation for eventuelle omkostninger, der er direkte forbundet med den førtidige tilbagebetaling af lånet, hvis førtidig tilbagebetaling sker i en periode, for hvilken renten er fast. Kompensationen kan ikke overstige 1% (simpel rente) af det beløb, der tilbagebetales før tiden, hvis der er mere end et år mellem den førtidige betaling og kreditaftalens aftalte ophørstidspunkt. Hvis perioden ikke overstiger et år kan kompensation ikke overstige 0,5%.

I forbindelse med lån skal låntager være helkunde. 
I forbindelse med lån (bortset fra Byggelån) skal låntager være andelshaver i Merkur for et beløb svarende til 4% af det samlede udlånsengagements størrelse udover 100.000 kr. Den maksimale andelstegning ved låntagning er 30.000 kr. (kursværdi) for private. Merkurs andele er risikovillig kapital og derfor IKKE omfattet af indskydergarantifonden.

Der tages forbehold for tastefejl.